Cele i założenia projektu

Projekt ma służyć przygotowaniu nauczycieli szkół ponadpodstawowych polskich i czeskich do kształcenia w zakresie orientacji zawodowej w szkole ponadpodstawowej pomocą wytworzenia ich sieci. Przeprowadzone działania w zakresie projektu mają umożliwić nauczycielom orientacji zawodowej przygotować uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodowego, miejsca pracy, z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, zdolności i predyspozycji uczniów w Euroreg. Śląsk Cieszyński.

Projekt dotyczy istniejącej nierównowagi w zawodach deficytowych i nadwyżkowych w Euroregionie oraz braku korzystania z komplementarności transgranicznych. Kontakty ze szkołami, pracodawcami w Euroregionie Śląsk Cieszyński, dane z przeprowadzonych analiz potwierdzają, że uczniowie nie posiadają informacji na temat regionalnego rynku pracy, zawodów i branż, a także możliwości kształcenia zawodowego ponadpodstawowego w Regionie. Cykliczne badanie (Barometr zawodów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 2019 i Urząd Pracy w Ostrawie, 2019) wskazuje deficytowe zawody i branże np. służba zdrowia, szkolnictwo, budownictwo i inne. Warto aby na starcie uczniowie profilowali swój wybór aktywności zawodowej w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych i możliwości zatrudnienia na drugiej stronie granicy. Również prowadzona przez Partnerów analiza popytu na kształcenie i badania losów absolwentów wskazują, że w przypadku współczesnej gospodarki trudno znaleźć na rynku pracy wystarczającą liczbę specjalistów. Przytoczone analizy wskazują np. że niektórzy absolwenci wybranych specjalności znajdują zatrudnienie już w trakcie studiów. Dostępna na pograniczu oferta kształcenia w tym zakresie nie nadąża za zmianami rynku pracy. Posiadane dane, wspierane przez dane urzędów pracy, potwierdzają pilną potrzebę kształcenia nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie orientacji zawodowej. Walorym dodanym tego rozwiązania będzie trnsgraniczna sieć nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie orientacji zawodowej.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji