Data

17.02.2023

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii WSB członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, na członkinię zarządu ds. mediów i PR na kadencję 2023 – 2026, powołana została Wiktoria Kolano, Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii WSB, Przewodnicząca Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World” Akademii WSB.

Gratulujemy sukcesu!

Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”, działające w Akademii WSB, skupia studentów wszystkich typów i rodzajów studiów na świecie zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa. Misją Koła jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas Koło było organizatorem wielu przedsięwzięć naukowych w postaci, m.in. międzynarodowych konferencji i sympozjów. Koło jednocześnie prowadzi działania mające na celu edukację historyczną oraz kultywowanie pamięci historycznej, m.in. poprzez organizację Marszu Pamięci. Ponadto aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji