Kierunek

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | ŻYWIEC

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 31 grudnia 2023 r. bonifikata 1000 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Stosowanie efektywnych narzędzi ochrony prywatności to główny cel regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Wprowadzenie nowych przepisów (RODO) zobligowało wszystkie firmy do wprowadzenia istotnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Szczególnym wyzwaniem w tym zakresie jest sprostanie wymogom prawnym w świecie cyfrowym, w którym mamy do czynienia z ogromem przetwarzanych danych i technologii, służących temu celowi. Z drugiej strony wciąż rośnie niebezpieczeństwo związane z przechwyceniem tychże danych.

Celem studiów jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi oraz podniesienie kompetencji specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji. Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. To studia odpowiednie dla pracodawców i pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Kierunek prowadzony we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 • Atuty kierunku

  Możliwość uzyskania certyfikatu „Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001” (Certyfikacja dodatkowo płatna).
  Certyfikat spełnia wymagania: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą osoby, dla audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 uprawnia do przeprowadzania audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.


  W ramach studiów bezterminowy certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji.


  Podczas zajęć analiza praktycznych problemów związanych z bezpieczeństwem informacji.


  Prowadzący zajęcia to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach politykę bezpieczeństwa, pracownicy Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Wojskowej Akademii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej.

 • Praca

  Kwalifikacja i kompetencje

  Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, zarządzania i ochrony informacji (danych osobowych i danych biznesowych). Będą również przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw, rozporządzeń i norm.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 marca 2024
  II 1100 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1000 zł do 5 maja 2024
  IV 1000 zł do 5 października 2024
  V 1000 zł do 5 listopada 2024
  VI 1000 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6 500 zł 5 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Cel

  Celem studiów jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi oraz podniesienie kompetencji specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji.

 • Uczestnicy

  Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

 • Wykładowcy

  Prowadzący zajęcia, to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach politykę bezpieczeństwa, pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej. A przede wszystkim pracownicy z Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wśród kadry m.in.:
   

  mgr Monika Krasińska - Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  dr inż. Witold Pokora - audytor, wykładowca, koordynator systemów zarządzania w akredytowanej jednostce certyfikującej Centrum Certyfikacji Jakości WAT, członek Komitetu Technicznego nr 6 ds. systemów zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

  mgr Jarosław Żabówka - od 2004 Administrator Bezpieczeństwa Informacji, trener i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Popularyzator zagadnień ochrony danych osobowych, aktywnie uczestniczący w budowaniu polskiej społeczności administratorów bezpieczeństwa informacji. Wykładowca w Akademii WSB, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych,

  dr inż. Krystian Mączka - Ekspert w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Akademii WSB), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”,

  SSR Marcin Szymczak - Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Politechnika Śląska). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach). Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 • Program

  1. Wprowadzenie do RODO
  2. Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
  3. Praktyczne aspekty tworzenia klauzul zgód i klauzul informacyjnych w kontekście realizacji uprawnień podmiotów danych
  4. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych
  5. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
  6. Praktyczne  aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań inspektora ochrony danych
  7. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji
  8. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa
  9. Praktyka prowadzenia audytów
  10. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  11. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo  osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
  12. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji
  13. Kontrole PUODO – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych
  14. Informacja publiczna
  15. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Prowadzenie kancelarii tajnej i niejawnej
  16. Pomiar bezpieczeństwa
  17. Zarządzanie ciągłością działania w tym administracji publicznej
  18. Praktyczne problemy i możliwości zabezpieczania, audytowania oraz analizy zdarzeń w systemach teleinformatycznych
  19. Sytuacje kryzysowe w aspekcie sytemu ochrony danych osobowych
  20. Zagrożenia cybernetyczne
  21. Kodeksy postępowania jako narzędzie realizacji obowiązków wynikających z RODO.

  Liczba godzin: 164

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia
  Czas trwania: 2 semestry 
  Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele
  Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki
  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.


   

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry

  Liczba godzin: 160

  Dni uczęszczania: soboty, niedziele co dwa tygodnie

  Część zajęć w formule online (Blended learning).

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji