Kierunek

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE | ŻYWIEC

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Kierownik kierunku: mgr Przemysław Pogłódek

 • Certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik, Enova.
 • Profesjonalna kadra wykładowców - praktyków, która efektywnie przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji kadrowo-płacowej.
 • Warsztatowa forma zajęć, przyjazna atmosfera
 • Zdobędziesz zawód Eksperta ds. kadr i płac.
 • Wśród wykładowców: sędziowie Sądu Pracy, naczelnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Praca

  Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w działach kadrowo-płacowych. Praktyczne zajęcia z zakresu sporządzania listy płac oraz obsługi programu Płatnik i Symfonia oraz Enova spowodują, że poziom kompetencji osób kończących kierunek Kadry i Płace w Praktyce będzie wysoki, a co za tym idzie znacznie wzrośnie Ich pozycja na rynku pracy.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU 

 • Cel

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. 

 • Uczestnicy

  Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy  w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

 • Wykładowcy

  mgr Przemysław Pogłódek – prawnik, praktyk prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy i BHP POGŁÓDEK RÓŻAŃSKI, specjalizującej się w obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń,  wykładowca prawa pracy z 18. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

  Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny gospodarowania zasobami ludzkimi oraz księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, przedsiębiorcy, trenerzy biznesu.

 • W programie

  1. Podstawy prawa pracy; zasady nawiązywania stosunku pracy; cechy stosunku pracy rodzaje umów o pracę; nawiązywanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; regulamin pracy i regulamin wynagradzania; umowa o zakazie konkurencji 
  2. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – warsztaty praktyczne
  3. Cechy i zasady rozliczania umów cywilno-prawnych
  4. Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń
  5. Zasady naliczania wynagrodzeń  i dodatków za czas nie wykonywania pracy  oraz dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe
  6. Rozliczenia publiczno – prawne
  7. Czas pracy i jego ewidencja
  8. Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy
  9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
  10. PFRON
  11. Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze
  12. Rekrutacja pracowników
  13. Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania
  14. Urlopy pracownicze
  15. Sporządzanie listy płac – warsztaty praktyczne
  16. Obsługa programu Płatnik 
  17. Obsługa programu Symfonia
  18. Obsługa programu eNova 365

  Studia kończą się testami zaliczającymi dany semestr.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry

  Liczba godzin: 158

  Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie

  Część zajęć w formule online (Blended learning).

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji