Kierunek

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM | ŻYWIEC

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 • Atuty kierunku

  • Zajęcia prowadzone przez praktyków w formie interaktywnych warsztatów
  • Bezpośrednie korzystanie z wiedzy praktyków będąc z nimi w kontakcie
  • Certyfikaty wydane przez firmę DPM Doradztwo Personalne, potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach,
  • Program studiów stworzony przez praktyków w zakresie HR  ekspertów DPM i innych zaproszonych do programu
  • Zdobycie konkretnych i praktycznych umiejętności np.: projektowanie sesji AC, stworzenie projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska pracy, zbudowanie budżetu personalnego dla danej organizacji, autoprezentacja i rozwój własny w tym  zaplanowanie ścieżki kariery dla siebie i wybranej grupy pracowników.

  UWAGA!
  Program studiów: Zarządzanie kapitałem ludzkim powstał na bazie programu kierunku: Zarządzanie zasobami ludzkimi i odpowiada współczesnym koncepcjom i najnowszym modelom zarządzania zespołami pracowników. Nowy program stanowi potwierdzenie tego, że kapitał ludzki to najważniejszy kapitał współczesnych organizacji, który - właściwie kierowany - może przyczyniać się do rozwoju biznesów, firm, organizacji i społeczności. 

 • Praca

  Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy menadżerskiej z zakresu prognozowania i planowania zasobów ludzkich, metod i technik rekrutacji i selekcji, szkolenia pracowników, projektowania systemów wsparcia pracowniczego (w tym motywacji i zaangażowania, rozwoju zawodowego), tworzenia programów zarządzania kompetencjami, zarządzania przez efekty, wartościowania stanowisk pracy.

  Dodatkowo uczestnicy posiądą kompetencje w zakresie posługiwania się normatywnymi wymaganiami ZZL, przeprowadzania samooceny organizacji i posługiwania się analizą wartości organizacyjnych. W trakcie studiów słuchacze otrzymują certyfikaty wydane przez Doradztwo Personalne Menedżer: specjalista ds. personalnych, doradca personalny.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3800 zł  

   

 • Cel

  Celem studiów jest:

  • przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania kapitałem ludzkim w XXI,
  • nauka praktycznej wiedzy z zakresu : procesów rekrutacji, praktycznej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy, sprzedaży oraz rozwoju własnego,
  • przynależność do koła HR przy AWSB z możliwością korzystania na stałe z wiedzy praktyków – partnerów studiów.
 • Uczestnicy

  Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem, a w szczególności są zainteresowani tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.

 • Wykładowcy

  Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez dyrektorów  personalnych, konsultantów, pracowników działów szkoleń i działów HR oraz trenerów DPM Sp. z o.o.  w Katowicach -  najstarszej firmy doradztwa personalnego na Śląsku.


  Wśród kadry:

  mgr Agata Hagno - wieloletni praktyk, absolwentka wielu kierunków studiów m.in.: MBA Franklin University Wrocław, założyciel/udziałowiec i prezes DPM Sp. z o.o. Z zawodu doradca personalny z pełnionej funkcji prezes zarządu a z pasji poszukiwacz nowych rozwiązań z zakresu dopasowania ludzi do organizacji

  dr Anna Syrek-Kosowska - doktor psychologii, Certyfikowany Coach International Coaching Community. Trener warsztatu umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów. Partner zarządzający Centrum Szkoleń i Biznesu, gdzie jako coach, szkoleniowiec opracowuje, wdraża i koordynuje projekty z zakresu HR, projekty coachingowe dla biznesu. Od wielu lat prowadzi także coaching kompetencyjny poświęcony rozwojowi kompetencji kierowniczych,  liderskich, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta.

 • Program

  1. Warsztat budowania zespołu z elementami komunikacji interpersonalnej,

  2. Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych,

  3. Proces rekrutacji i selekcji personelu w tym procesy on-line,

  4. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników,

  5. Employer Branding - elementy budowania komunikacji w social mediach,

  6. Proces Assesment i Development Center,

  7. Coaching i mentoring w biznesie,

  8. Kształtowanie systemu wynagrodzeń w firmie,

  9. Oceny pracownicze,

  10. Nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim,

  11. System motywacji - planowanie, wyznaczanie celów, techniki motywacji, feedback,

  12. Szkolenia pracownicze,

  13. Systemy IT w HR,

  14. Rola działu HR w strukturach projektowych,

  15. HR Business Partner - partner strategiczny dla biznesu,

  16. Etykieta pracy HR Managera - Public speaking - prowadzenie prezentacji,

  17. Controlling personalny,

  18. System zarządzania kadrami.

  Liczba godzin - 158 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry

  Liczba godzin: 160

  Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

  Część zajęć w formule online.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji