Kierunek

MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE - POZIOM MBA | ŻYWIEC

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Najnowsze trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, praktyczne know-how oraz narzędzia w zakresie zarządzania najlepszych firm, które reprezentuje kadra wykładowców, modułowy program kształcenia, zawierający wiedzę w zakresie kluczowych kompetencji współczesnego menedżera, praca na realnych case studies firm etc. – tak krótko można scharakteryzować Menedżerskie Studia Podyplomowe – poziom MBA w Akademii WSB.

Dzisiejsza rola przywódców, działających w warunkach dużej niepewności, wymaga wielkiej sprawności, szybkiej adaptacji i trafnej decyzji. Lider musi potrafić jasno komunikować swój cel, pozwolić pracownikom identyfikować się z tymi celami i umieć za to docenić. Powinien budować zespół i angażować ludzi w realizację zadań. Kluczowa do tego jest wiedza merytoryczna, praktyczne kompetencje techniczne, ale też kompetencje społeczne. I na tych trzech obszarach koncetruje się program studiów.

Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

 • Atuty

  • certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez DPM,
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
  • partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
  • dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów
  • udział w menedżerskiej grze symulacyjnej.
 • Program

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu
   • Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
   • Rekrutacja i selekcja personelu
   • Systemy motywacji pracowników
   • System ocen pracowniczych
   • Zarządzanie procesami rozwojowymi
   • Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
   • Coaching
   • Zarządzanie talentami
  2. Zarządzanie finansami:
   • Rachunkowość finansowa
   • Sprawozdawczość finansowa
   • Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
   • Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
   • Auditing
   • Planowanie finansowe i biznesplan
   • Praktyka innowacji 
   • Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE
  3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
   • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
   • Kształtowanie strategii marketingowej firmy
   • Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
   • Zarządzanie cenami i sprzedażą
   • Programy lojalnościowe
   • Badania marketingowe i elementy planu marketingowego
  4. Zarządzanie jakością we współpracy z TÜV NORD Polska: moduł prowadzony przez eksperta: dra Marcina Lisa
   • Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi
   • Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe
   • Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing
  5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu 
   • Trening asertywności
   • Trening kierowniczy
   • Warsztat negocjacji
   • Trening antystresowy
  6. Symulacyjna gra menedżerska.
  7. Seminarium - projekt wdrożeniowy.

  Liczba godzin: 200 h

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  • Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA wyróżniają praktyczne metody kształcenia realizowane w formie bloków modułowych. Uznani eksperci, praktycy biznesu i menedżerowie polskich i zagranicznych firm gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkieletem program są m.in.: gry decyzyjne, case study, programy narzędziowe oraz praktyczne i aplikacje finansowe. To studia, które kształcą menedżerów przyszłości.

  dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademia WSB
  Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange Polska S.A.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021
  II 800 zł do 5 listopada 2021
  III 800 zł do 5 grudnia 2021
  IV 800 zł do 5 lutego 2022
  V 800 zł do 5 marca 2022
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4800 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Akademia WSB
  Wydział Zamiejscowy w Żywcu
  ul. Komisji Edukacji Narodowej
  34 - 300 Żywiec

  Rekrutacja: mgr inż. Paulina Cader-Kania

  tel: 32 1110120 
  pcader@wsb.edu.pl

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji