Przed obroną

 • 1. Zaliczenie semestru

  Zaliczenie semestru oznacza uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, w tym seminarium dyplomowego. Ocena z seminarium dyplomowego jest dowodem, że promotor przyjął do obrony pracę dyplomową.

  Co zrobić gdy student nie zaliczył jakiegoś przedmiotu?

  • W takiej sytuacji należy złożyć podanie do dziekana o przedłużenie sesji, które pozwala wydłużyć termin zaliczeń.
  • W przypadku semestru zimowego - przedłużenie sesji trwa do 22 lutego.
  • W przypadku semestru letniego - przedłużenie trwa do 25 września.
  • Po uzyskaniu zaliczeń student składa pracę dyplomową i broni ją w drugim terminie.

  Co zrobić gdy student ma wszystkie zaliczenia z wyjątkiem seminarium?

  • W takiej sytuacji student musi  złożyć podanie o przesunięcie terminu składania pracy.
  • W przypadku semestru zimowego - przesunięcie maksymalnie trwa do 20 czerwca.
  • W przypadku semestru letniego - przedłużenie maksymalnie trwa do 31 stycznia.

  Wzór podania dostępny jest w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie. Podanie powinno być w momencie jego składania podpisane przez promotora. Następnie jest rozpatrywane przez dziekana.

  Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego gdyż do momentu złożenia pracy dyplomowej student jest wciąż na ostatnim semestrze studiów.

  Oddanie pracy dyplomowej do obrony przerywa obowiązek dokonywania opłat czesnego.

  Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji