A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

OBRONA CYWILNA | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


,,Nie istnieje żadna dobra wojna ani zła wojna. Jakikolwiek pokój jest lepszy od jakiejkolwiek wojny’’

                                                                                           Erasumus z Rotterdamu

Specjalność Obrona Cywilna realizowana przez Akademię WSB w Cieszynie kierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy myślą o podjęciu pracy w administracji publicznej i samorządowej a także w sektorach prywatnych odpowiedzialnych za ochronę i obronę ludności oraz zarządzanie kryzysowe.

Obrona cywilna jest założeniem systemowym, którego głównym celem jest ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, zabytków, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof co tym samym ukazuje szeroki obszar możliwości nabycia wiedzy i umiejętności przygotowujących absolwenta do podjęcia zatrudnienia w wybranych jednostkach i podmiotach administracji rządowej i pozarządowej.

 • Czego się nauczysz

  Obrona cywilna - studia I stopnia w Cieszynie

  Student wybierając tę specjalność uzyska wiedzę z zakresu:

  • podstaw prawnych obrony i ochrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego
  • wykorzystania wojska w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
  • ochrony i obrona cywilna w konfliktach zbrojnych
  • pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Uczymy praktycznie

  Obrona cywilna - Akademia WSB w Cieszynie - uczymy praktycznie

  Wśród wykładowców realizujących wykłady i ćwiczenia na specjalności obrona cywilna  są eksperci z zakresu realizacji zadań zarządczych i wykonawczych w obszarach ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. To wieloletni, doświadczeni w tym zakresie funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Sił Zbrojnych RP.

  Studia w specjalności Obrona cywilna to przede wszystkim praktyczne rozwijanie kompetencji i umiejętności przygotowujące absolwentów do podjęcia zatrudnienia w jednostkach i podmiotach realizujących zadania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Studia na tej specjalności to również cykliczne spotkania z praktykami realizującymi na co dzień zadania w zakresie ochrony i obrony cywilnej oraz zarzadzania kryzysowego.

  Absolwenci specjalności Obrona cywilna przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia we wszystkich służbach mundurowych, grupach dyspozycyjnych realizujących zadania w zakresie ochrony i obrony ludności cywilnej, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli.

 • Program specjalności

  Program specjalności Obrona cywilna w Akademii WSB w Cieszynie

  w programie między innymi

  • podmioty ochrony ludności w Polsce
  • filary obrony cywilnej w Polsce
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • system ochrony ludności w Polsce
  • ochrona i obrona cywilna w zagrożeniach niemilitarnych
  • administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym
 • Promocje studia I stopnia | Cieszyn

  Bonifikata terminowa - im wcześniej - tym taniej

  Specjalna bonifikata w opłatach czesnego dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym.zaocznym, której wysokość jest uzależniona od terminu, kiedy złożysz dokumenty na studia. Im wcześniej podejmiesz decyzję o złożeniu niezbędnych dokumentów na studia, tym bonifikata będzie wyższa. Zniżka odliczana jest od opłaty za V miesiąc w pierwszym semestrze nauki.

  Aktualnie obowiązująca bonifikata:

  300 zł zniżki oraz wpisowe warości 400 zł gratis

  Zarejestruj się na studia I stopnia w trybie zaocznym/niestacjonarnym do 30 czerwca 2024 r. i skorzystaj ze zniżki w łącznej wysokości do 700 zł (wpisowe gratis + zniżka - 300 zł w V racie czesnego, która standardowo jest płatną do 5 stycznia 2025 r.). 

  Sprawdź pozostałe bonifikaty - wybierz najkorzystniejszą dla siebie

   

  Bonifikaty dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym/zaocznym Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
  Absolwenci partnerskich szkół średnich i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia/jednolite magisterskie w wieku 50 lat i więcej. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł

   

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się.

  • Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Wspieramy naszych studentów na wiele sposobów, także finansowo. Dla studentów, którzy wybiorą studia stacjonarne/dzienne w Akademii WSB  miesięczne  w I semestrze czesne wynosi tylko 280 zł. Jest to możliwe dzięki projektowi „Wsparcie na starcie”. Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie! 

   Do rezerwacji nie jest wymagane świadectwo maturalne. Wypełnij w systemie rekrutacyjnym wszystkie wymagane dane osobowe, wgraj skan świadectwa ukończenia szkoły i dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej 107 zł

   Bonifikata obowiązuje dla osób, które zarejestrują się na studia tylko do 14 lipca 2024 r. 

  Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5% przez cały okres studiów. Aby skorzystać ze zniżki należy w biurze rekrutacji przedstawic ważną "Kartę Dużej Rodziny" a następnie powtarzać to na początku każdego kolejnego semestru studiów