A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA | CIESZYN

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Skorzystaj ze zniżki!

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Bezpieczeństwo Narodowe kierunek, który od kilku lat niezwykle prężnie rozwija się w Akademii WSB w Cieszynie. Świetny poziom kształcenia oraz ścisłą współpracę ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych działające w ramach uczelni.

 

 • pojęć związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz jego społecznych i politycznych uwarunkowań;
 • zasad funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem oraz zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, w tym instytucji Unii Europejskiej;
 • stosowania procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej ;
 • rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
 • podstawowych działań i technik operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości.

W Akademii WSB od 2012 roku funkcjonuje Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych, które realizuje kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do służby w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Siłach Zbrojnych RP, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych.

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych jest także organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym , w ramach którego przewidziano liczne puchary, medale, trofea, a także Złote Indeksy dla uczniów. Zdobycie Złotego Indeksu umożliwia bezpłatne podjęcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB!

Studenci Akademii WSB w Cieszynie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach oraz wydarzeniach sygnowanych przez Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”, którego misją jest stworzenie studentom szansy samorealizacji, zdobywania wiedzy oraz nabywania doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa, a także integracja międzynarodowego środowiska akademickiego. Dotychczas członkowie koła naukowego brali udział w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach, m.in.  Międzynarodowej Olimpiadzie Geopolitycznej.

 • Program studiów

  Studia I-go stopnia (6 semestrów). Uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat.

  Wybrane przedmioty w ramach treści podstawowych:
  - współczesne systemy polityczne,
  - nauka o państwie i prawie,
  - geografia bezpieczeństwa,
  - podstawy kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii,
  - instytucje i źródła prawa w Polsce i UE.

  Wybrane przedmioty w ramach treści kierunkowych:
  - prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa,
  - służby specjalne w bezpieczeństwie państwa,
  - przestępczość gospodarcza,
  - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  - bezpieczeństwo transgraniczne;
  - bezpieczeństwo ekologiczne.

  Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe mają unikalną możliwość uczestnictwa w programie ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej, które składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Legia Akademicka to przygoda, prestiż oraz nowe przyjaźnie zawarte podczas 6-tygodniowego szkolenia.

 • Uczymy praktycznie

  Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Cieszynie zakłada wysoki stopień upraktycznienia bazujący na specyficznych kompetencjach kadry akademickiej posiadającej zarówno dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, jak i doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce mundurowej.

  Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

  W Akademii WSB dzięki porozumieniu z Komendantem Głównym Policji z dnia 9 października 2012 roku absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo Narodowe, którzy zdecydują się na wstąpienie do Policji, odbędą skrócone szkolenie podstawowe. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2010 r.

 • Porozumienie z Komendantem Głównym Policji

  29 października 2012 roku Akademia WSB zawarła Porozumienia z Komendą Główną Policji W sprawie realizacji wybranych treści kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

  Na podstawie porozumienia absolwenci kierunku studiów Bezpieczeństwo Narodowe, którzy zdecydują się na wstąpienie do Policji, odbędą skrócone szkolenie podstawowe. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2010 r. 

 • Legia akademicka - szkolenie wojskowe dostępne dla studentów Akademii WSB w Cieszynie

  Legia Akademicka to profesjonalne szkolenie wojskowe łączące wiedzę teoretyczną z praktyką. W rezultacie, po ukończeniu, student uzyska stopień szeregowego rezerwy, podoficera rezerwy, a nawet oficera.

  Akademia WSB jest jedną z nielicznych uczelni, które zapewniają odbycie szkolenia wszystkim zainteresowanym studentom na miejscu.

  Program Legii Akademickiej składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna będzie prowadzona w formie wykładów (online) we wszystkich wydziałach Akademii WSB pod warunkiem utworzenia grupy liczącej minimum 20 osób. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji.

  Szczegóły tutaj

   

 • Rekomendacje

  „Świat stoi przed Tobą otworem, z Akademią WSB zrealizujesz wszystkie swoje marzenia! Akademia WSB jest zdecydowanym liderem w kształceniu młodych praktyków i przedsiębiorców W trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe odbyłam łącznie ponad 30 darmowych szkoleń, warsztatów i kursów takich jak Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy, co znacznie podniosło mój status na rynku pracy.

  Realizowany przez Uczelnię program „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” pozwolił mi na połączenie studiów z aktywnością ukierunkowaną na rozwój zawodowy, a wysokie stypendia w pełni pokryły koszty czesnego. Zdobyte na studiach umiejętności i wsparcie Akademickiego Biura Karier pozwoliły mi jeszcze na studiach otworzyć swoją pierwszą dobrze prosperującą firmę.

  Dzięki udziale w programie ERASMUS, odbyłam 7 miesięczne stypendium naukowe w malowniczym Porto. Poznałam ludzi z całego świata, z którymi znajomość i wspólna nauka okazały się być nieocenionymi doświadczeniami. Dzięki tym relacjom i wsparciu Uczelni doszło do wielu międzynarodowych konferencji i spotkań, które pozwoliły na omówienie bieżących tematów.

  Akademia WSB stwarza idealne warunki dla ludzi nastawionych na samorozwój, a indywidualne podejście do studenta przekłada się na maksymalizację jego osiągnięć w drodze do przyszłej kariery. Studia w Akademii WSB to nie tylko nauka, ale także realizacja pasji. Dzięki członkostwu w Międzynarodowym Kole Naukowym Bezpieczeństwa „Save the World” nauczyłam się min. strzelać z broni palnej krótkiej i długiej, a także wzięłam udział w wielu akcjach, zarówno charytatywnych jak i tych wymagających silnej woli. Uczelnia pozwoliła mi otworzyć się na świat, poznać wielu fantastycznych ludzi, z których dobroci i mądrości czerpię do dziś. Jestem żywym przykładem na to, że marzenia się spełniają, a wybór odpowiedniej Uczelni jest pierwszym krokiem do ich realizacji.

  Z całego serca polecam studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii WSB


  Wiktoria Kolano
  absolwentka studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie

 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Bezpieczeństwu narodowemu”.