A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SŁUŻB PUBLICZNYCH | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Największym atutem specjalności Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych organizowanej przez Akademię WSB w Cieszynie jest jej program, specjalnie dostosowany do wymagań i priorytetów polskich służb publicznych. Studia znakomicie przygotowują do służby w Policji, Straży Granicznej a także Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Państwowej Straży Rybackiej, czy Straży Ochrony Kolei

 • Czego się nauczysz

  Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych - studia dla Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i nie tylko

  Akademia WSB w Cieszynie oferuje studentom specjalności Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych studia w trybie praktycznym. Dzięki temu w trakcie studiów nauczysz się:

  • zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk politycznych,
  • uprawnień służb publicznych a także zasady zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego przez służby publiczne,
  • zasad pierwszej pomocy,
  • zastosowań komunikacji w sytuacji kryzysowej,
  • podstaw prawa karnego oraz prawa wykroczeń,
  • specyfiki prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wybranych analiz kryminalistycznych.

  Studia kierowane w głównej mierze do funkcjonariuszy będących w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Policja, Straż Graniczna), Ministra Finansów (Krajowa Administracja Skarbowa, a także do instytucji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Straż Miejska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia) oraz kandydatów do pracy w wymienionych formacjach.

 • Uczymy praktycznie

  Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych - program studiów przygotowany na potrzeby służb mundurowych

  W cieszyńskim wydziale Akademii WSB kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty nauczanych przedmiotów, ponieważ w naukach o bezpieczeństwie niezbędne jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które zostaną wykorzystane w pracy zawodowej.

  Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Cieszynie i Bielsku-Białej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton of Security, którego celem są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 • Program specjalności

  Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych - program studiów

  Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych:

  • Wybrane elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • Uprawnienia wybranych służb publicznych,
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby,
  • Postępowanie wybranych służb publicznych w sytuacjach kryzysowych,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Prawa człowieka oraz etyka w administracji publicznej,
  • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego,
  • Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń,
  • Kryminalistyka,
  • Podstawy użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez służby publiczne,
  • Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni,
  • Warsztat medialny,

  Specjalność jest realizowana w ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

 • Opłaty

  Bezpieczeństwo narodowe  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów. 

 • Skorzystaj z bonifikaty

  Bonifikata terminowa - im wcześniej - tym taniej

  Specjalna bonifikata w opłatach czesnego dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym.zaocznym, której wysokość jest uzależniona od terminu, kiedy złożysz dokumenty na studia. Im wcześniej podejmiesz decyzję o złożeniu niezbędnych dokumentów na studia, tym bonifikata będzie wyższa. Zniżka odliczana jest od opłaty za V miesiąc w pierwszym semestrze nauki.

  Aktualnie obowiązująca bonifikata:

  300 zł zniżki oraz wpisowe warości 400 zł gratis

  Zarejestruj się na studia I stopnia w trybie zaocznym/niestacjonarnym do 30 czerwca 2024 r. i skorzystaj ze zniżki w łącznej wysokości do 700 zł (wpisowe gratis + zniżka - 300 zł w V racie czesnego, która standardowo jest płatną do 5 stycznia 2025 r.). 

  Sprawdź pozostałe bonifikaty - wybierz najkorzystniejszą dla siebie

   

  Bonifikaty dla rozpoczynających studia I stopnia w trybie niestacjonarnym/zaocznym Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
  Absolwenci partnerskich szkół średnich i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia/jednolite magisterskie w wieku 50 lat i więcej. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł

   

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się.

  • Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Studia dzienne za 280 zł miesięcznie - bonifikata w ramach programu "Wsparcie na starcie

   Wspieramy naszych studentów na wiele sposobów, także finansowo. Dla studentów, którzy wybiorą studia stacjonarne/dzienne w Akademii WSB  miesięczne  w I semestrze czesne wynosi tylko 280 zł. Jest to możliwe dzięki projektowi „Wsparcie na starcie”. Już teraz wybierz interesujący Cię kierunek studiów, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym Uczelni i zarezerwuj sobie miejsce w programie! 

   Do rezerwacji nie jest wymagane świadectwo maturalne. Wypełnij w systemie rekrutacyjnym wszystkie wymagane dane osobowe, wgraj skan świadectwa ukończenia szkoły i dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej 107 zł

   Bonifikata obowiązuje dla osób, które zarejestrują się na studia tylko do 14 lipca 2024 r. 

  Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5% przez cały okres studiów. Aby skorzystać ze zniżki należy w biurze rekrutacji przedstawic ważną "Kartę Dużej Rodziny" a następnie powtarzać to na początku każdego kolejnego semestru studiów

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Bezpieczeństwu narodowemu”.