Specjalność

SŁUŻBY GRANICZNE W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA | CIESZYN

Studia realizowane w Cieszynie przygotowane we współpracy ze Strażą Graniczną. Program studiów,  w sposób bezpośredni związany jest ze służbą w strukturach Straży Granicznej.

Specjalność "służby graniczne w bezpieczeństwie państwa" stanowi unikatową propozycję dla obecnych i przyszłych funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie od lat specjalizujący się w tematyce transgranicznej jest znakomitym miejscem do podjęcia studiów, których główną tematyką jest bezpieczeństwo granic naszego kraju. 

 • Czego się nauczysz

  Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa 

  Akademia WSB w Cieszynie oferuje studentom specjalności "służby graniczne w bezpieczeństwie państwa" studia w trybie praktycznym. Dzięki temu w trakcie studiów nauczysz się:

  • przepisów prawnych, w oparciu o które funkcjonują służby odpowiedzialne za ochronę granic,
  • zadań i zakresu działania Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej ,
  • obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej ,
  • przebiegu, zasad oznakowania i fizycznej ochrony poszczególnych odcinków granicy państwowej,
  • zasad ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej,
  • zasad realizacji polityki wizowej, w tym zasad przekraczania granicy i kontroli ruchu granicznego,
  • legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski,
  • podstaw  prawa celnego, w tym zasad granicznej kontroli celnej.

  strazgraniczna.pl

 • Uczymy praktycznie

  Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa - studia stworzone z myślą o Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej

  W Akademii WSB w Cieszynie  kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty nauczanych przedmiotów, ponieważ w naukach o bezpieczeństwie niezbędne jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które zostaną wykorzystane w pracy zawodowej.

  Atutem specjalności jest zapoznanie studentów ze specyfikacją  służby w  Straży Granicznej i Służbie Celno- Skarbowej.  Absolwenci  poznają akty prawne regulujące zadania służb granicznych, zapoznają się z identyfikacją, rozpoznaniem i możliwościami prawnymi eliminacji zagrożeń bezpośrednio związanych z granicami państwa.  Studenci nabędą również wiedzę związaną z działaniami w trakcie sytuacji kryzysowych na przejściach granicznych i portach lotniczych. Nabędą również umiejętności w podejmowaniu współdziałania ze służbami RP w zakresie rozpoznawania , wykrywania i przeciwdziałania przestępczości transgranicznej

 • Program specjalności

  Program specjalności Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa

  Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych:

  • Rozpoznanie migracyjne,
  • Polityka wizowa Polski i państw strefy Schengen i jej realizacja przez Straż Graniczną,
  • Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej,
  • Zasady bezpieczeństwa i kontroli celnej w obrocie towarowym z państwami trzecimi,
  • Przeciwdziałanie przemytowi narkotyków, ludzi i towarów akcyzowych,
  • Ochrona granic RP w systemie bezpieczeństwa państwa i UE,
  • Zarządzanie kryzysowe w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego,
  • Służba Celno-Skarbowa  i Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa,
  • Organizacja i funkcjonowanie przejść granicznych,
 • Współpraca

  Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państwa jest dostarczenie studentowi szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących ochronę granic Polski i UE, kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz nabycie przez studentów umiejętności praktycznych z zakresu realizacji zadań przez służby graniczne. W kontekście dynamicznie rozwijającej się sytuacji międzynarodowej, kryzysu imigracyjnego i wzrastającego zagrożenia terrorystycznego w najbliższych latach niezwykle cenieni i poszukiwani na runku pracy będą specjaliści z zakresu ochrony granic Polski i UE, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej. Program studiów stworzony we współpracy ze Strażą Graniczną gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz pozwala studentom na zdobycie zarówno szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych, jak i poznania praktycznych aspektów jej wykorzystania.

 • Opłaty

   

  Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia ** Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-4 rata miesięczna Semestr 5-6 rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł - - -


  **Nie dotyczy cudzoziemców

 • SKORZYSTAJ Z BONIFIKATY

  Rozpoczynając studia I, II stopnia i jednolite magisterskie w Akademii WSB możesz skorzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i promocji. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie!*

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się.

  Bonifikaty Wpisowe Bonifikata Łączna bonifikata
  Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – na podstawie podpisanych umów o współpracy z Akademią WSB. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest obecnie studentem lub słuchaczem Akademii WSB, bądź jednocześnie podejmują naukę 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Pracownicy służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska/Gminna, Straż Graniczna, Służba Celna, Ratownictwo Medyczne) – należy przedstawić stosowny dokument. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł
  Osoby rozpoczynające studia I-go stopnia/jednolite magisterskie w wieku 50 lat i więcej. 0 zł
  400 zł
  480 zł do
  880 zł

   

   

  STUDIA ZAOCZNE - IM WCZEŚNIEJ, TYM TANIEJ

  Specjalna bonifikata w opłatach czesnego, której wysokość jest uzależniona od terminu, kiedy złożysz dokumenty na studia.
  Im wcześniej podejmiesz decyzję, tym bonifikata będzie wyższa. Zniżka odliczana jest od opłaty za V miesiąc w pierwszym semestrze nauki

  Wpisowe gratis plus 200 zł zniżki 

  Zarejestruj się na studia I stopnia w trybie zaocznym/niestacjonarnym do 31 stycznia 2024 r. i skorzystaj ze zniżki w łącznej wysokości do 600 zł (wpisowe gratis + zniżka - 200 zł w V racie czesnego, która standardowo jest płatną do 5 czerwca 2024 r.). 

  Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5% przez cały okres studiów