Specjalność

SŁUŻBY GRANICZNE W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA | CIESZYN

Tryb: Niestacjonarne
Specjalność dostępna podczas rekrutacji maj-październik 2023
Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Studia przygotowane we współpracy ze Strażą Graniczną. Program studiów, realizowanych w Cieszynie, w sposób bezpośredni związany jest ze służbą w strukturach straży granicznej.

Specjalność Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa stanowi unikatową propozycję dla obecnych i przyszłych funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie od lat specjalizujący się w tematyce transgranicznej jest znakomitym miejscem do podjęcia studiów, których główną tematyką jest bezpieczeństwo granic naszego kraju. 

 • Czego się nauczysz

  Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa 

  Akademia WSB w Cieszynie oferuje studentom specjalności Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa studia w trybie praktycznym. Dzięki temu w trakcie studiów nauczysz się:

  • przepisów prawnych, w oparciu o które funkcjonują służby odpowiedzialne za ochronę granic,
  • zadań i zakresu działania Straży Granicznej i Służby Celnej,
  • obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej,
  • przebiegu, zasad oznakowania i fizycznej ochrony poszczególnych odcinków granicy państwowej,
  • zasad ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej,
  • zasad realizacji polityki wizowej, w tym zasad przekraczania granicy i kontroli ruchu granicznego,
  • legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski,
  • podstaw  prawa celnego, w tym zasad granicznej kontroli celnej.

  strazgraniczna.pl

 • Uczymy praktycznie

  Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa - studia stworzone z myślą o Straży Granicznej

  W Akademii WSB w Cieszynie  kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty nauczanych przedmiotów, ponieważ w naukach o bezpieczeństwie niezbędne jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które zostaną wykorzystane w pracy zawodowej.

  Atutem specjalności jest praktyczne przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi aktami prawnymi z zakresu kontroli ruchu granicznego oraz rozpoznawania przejawów zagrożenia migracyjnego.

  Absolwent specjalności wykonuje czynności pomocnicze w zakresie sytuacji kryzysowej w przejściu granicznym, potrafi  przeprowadzić ewakuację z terenu zagrożonego oraz  współdziałać ze służbami granicznymi w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy oraz przewożeniem przez granicę towarów.

 • Program specjalności

  Program specjalności Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa

  Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych:

  • Rozpoznanie migracyjne,
  • Polityka wizowa Polski i państw strefy Schengen i jej realizacja przez Straż Graniczną,
  • Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej,
  • Zasady bezpieczeństwa i kontroli celnej w obrocie towarowym z państwami trzecimi,
  • Przeciwdziałanie przemytowi narkotyków, ludzi i towarów akcyzowych,
  • Ochrona granic RP w systemie bezpieczeństwa państwa i UE,
  • Zarządzanie kryzysowe w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego,
  • Zarządzanie kryzysowe w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego,
  • Służba Celna i Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa,
  • Organizacja i funkcjonowanie przejść granicznych,
 • Współpraca

  Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państwa jest dostarczenie studentowi szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących ochronę granic Polski i UE, kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz nabycie przez studentów umiejętności praktycznych z zakresu realizacji zadań przez służby graniczne. W kontekście dynamicznie rozwijającej się sytuacji międzynarodowej, kryzyso imigracyjnego i wzrastającego zagrożenia terrorystycznego w najbliższych latach niezwykle cenieni i poszukiwani na runku pracy będą specjaliści z zakresu ochrony granic Polski i UE, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej. Program studiów stworzony we współpracy ze Strażą Graniczną gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz pozwala studentom na zdobycie zarówno szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych, jak i poznania praktycznych aspektów jej wykorzystania.

 • Opłaty

   

  Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-4 rata miesięczna Semestr 5-6 rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 200 zł * 550 zł 200 zł * 550 zł 550 zł 550 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 420 zł 520 zł 520 zł 540 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł - - -


  * Wsparcie na starcie - obniżone czesne dla studentów studiów stacjonarnych przez pierwsze dwa semestry studiów

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
43 - 400 Cieszyn

Centrum Rekrutacji i Studiów Podyplomowych

tel: 33 852 30 94 
tel: 885 588 100
cieszyn@wsb.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące studiów

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji