Specjalność

ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH | CIESZYN

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
Tryb: Niestacjonarne Zapisz się

Atutem specjalności Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych realizowanej w Cieszynie jest praktyczne przygotowanie studentów zainteresowanych problematyką zarządzania kryzysowego, którzy rozważają pracę zarówno w administracji publicznej czy podmiotach niepublicznych, jak i w formacjach mundurowych. Pogłębiony, praktyczny program studiów przygotowuje absolwentów do pracy niemal we wszystkich obszarach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 • Czego się nauczysz

  • etapów i zasad zarządzania kryzysowego,
  • obowiązków i uprawnień jednostek administracji publicznej w sytuacji zagrożenia kryzysowego,
  • zasad i procedur współdziałania różnych organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych,
  • zasad zarządzania kryzysowego w okresie powodzi,
  • źródeł i skali współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa,
  • zasad komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
  • analizowania i oceny stanów zagrożenia bezpieczeństwa,
  • opracowania planów zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
  • określania działań likwidujących skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
  • współpracowania z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

   

 • Uczymy praktycznie

  W Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie  Akademii WSB kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty nauczanych przedmiotów, ponieważ w naukach o bezpieczeństwie niezbędne jest połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które zostaną wykorzystane w pracy zawodowej.

  Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Komendy Głównej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Cieszynie i Bielsku-Białej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton of Security, którego celem są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

   

 • Program specjalności

  Przykładowe przedmioty realizowane w ramach treści specjalnościowych:

  • Stany nadzwyczajne,
  • Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym,
  • Wykorzystanie wojska w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
  • Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszania prawa,
  • Straż pożarna w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
  • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową,
  • Komunikacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Zarządzanie kryzysowe w UE i NATO,
  • Proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej,
  • Ochrona ludności i Obrona Cywilna,
  • Medycyna katastrof,
  • Plany zapobiegania sytuacjom kryzysowym / case study
 • Opłaty

   

  Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 rata miesięczna Semestr 2 rata miesięczna Semestr 3-4 rata miesięczna Semestr 5-6 rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł - - -


  * Wsparcie na starcie - obniżone czesne dla studentów studiów stacjonarnych przez pierwsze dwa semestry studiów

 

Chcesz wiedzieć, co o tym kierunku sądzą inni studenci i absolwenci Akademii WSB? Posłuchaj naszego podcastu poświęconego właśnie „Bezpieczeństwu narodowemu”.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji