Kierunek

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA KWALIFIKACYJNE | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia podyplomowe w Cieszynie

Program studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne  realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia pokazują zadania doradcy zawodowego i personalnego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w gospodarce opartej na wiedzy.

Studia podyplomowe ze znakiem jakości

Celem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne  jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego i personalnego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach outplacementowych - grupowych i indywidualnych. Program studiów został wzbogacony o elementy coachingu.

Absolwenci studiów są przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji, elementy coachingu, w tym coachingu kariery. Będą mogli  również doradzać innym podmiotom gospodarczym (firmom, instytucjom, placówkom publicznym) we wszelkich kwestiach dotyczących personelu, tj. rekrutacja pracowników, motywowanie, ocenianie, rozwijanie kompetencji pracowniczych.

 • Atuty

  Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu" w Cieszynie

  • Studia wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii.
  • Zajęcia prowadzone w praktycznej formule na bazie gier, symulacji i warsztatów.
  • Kadra praktyków – psychologów, coachów, mentorów, doradców zawodowych.
  • Praktyczne know-how w zakresie metodyki prowadzenia rozmowy doradczej, wykorzystania narzędzi coachingowych tj. Model Grow, mentoringowych i tutoringowych.
 • Program

  1. Rozwój zawodowy człowieka
  2. Elementy psychologii wychowawczej
  3. Specyficzne problemy w zakresie uczenia się dorosłych
  4. Zawodoznawstwo
  5. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
  6. Psychologia coachingu
  7. Coaching -warsztaty
  8. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
  9. Systemy motywowania pracowników
  10. Systemy ocen pracowniczych
  11. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery w organizacji
  12. Komunikacja interpersonalna w doradztwie i coachingu
  13. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
  14. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
  15. Elementy i instytucje rynku pracy
  16. Świadome planowanie kariery zawodowej
  17. Elementy e-doradztwa
  18. Aktywne  i alternatywne metody poszukiwania pracy
  19. Nowoczesne metody selekcji i  rekrutacji pracowników
  20. Trening kreatywności
  21. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
  22. Media społecznościowe w procesie zarządzania rozwojem zawodowym
  23. Praktyczny networking w poszukiwaniu bądź zmianie zatrudnienia
  24. Warsztaty prowadzenia rozmowy doradczej
  25. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
  26. Coaching –mentoring – tutoring – formy pracy i zastosowanie
  27. Metodyka pracy z grupą - warsztaty
  28. Praktyka doradcza

  Liczba godzin: 240 h zajęć dydaktycznych + 90 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych, którzy ukończyli kierunek lub specjalność zbliżoną zakresem merytorycznym do studiów podyplomowych (np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, geografię, ekonomię, przedsiębiorczość, WOS, filozofię, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną, informatykę, wychowanie w rodzinie).
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Magdalena Kot-Radojewska

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz moderator Design Thinking. Autorka publikacji z zakresu ZZL, rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Prodziekan Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discovery – wykorzystuje testy tej metody do pracy z klientem. Od 15 lat jest  czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca.

  Więcej

  mgr Aneta Gawlas

  Trener z doświadczeniem pracy w biznesie,  coach, z wykształcenia pedagog.  Wieloletni wykładowca - praktyk Akademii WSB, absolwentka prestiżowej Szkoły Trenerów Biznesu Brainstorm Group oraz European Business Trainer & Coaching Clinic (Corporate Coach U). Specjalizuje się w obszarach rozwijania kompetencji menedżerskich, motywacji oraz zarządzania zmianą. Realizuje projekty rozwojowe w Polsce oraz Europie. Pracuje z klientami indywidualnymi, organizacjami oraz Uczelniami wyższymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami w zespołach projektowych. Członek międzynarodowego Think Tanku International Business Institute na Malcie, który specjalizuje się w doradztwie i analizie eksperckiej innowacyjnych projektów biznesowych łączących współpracę Polski i Malty. Dyrektor Operacyjny w projekcie badawczo-rozwojowym iVoting realizowanym przy dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – odpowiedzialność za kadry, płace, BHP, szkolenia, zarządzanie zespołami, koordynację rozliczeń projektowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Program studiów koncentruje się na budowaniu indywidualnego, elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Kluczowe dla programu jest połączenie elementów doradztwa z elementami coachingu, dzięki czemu absolwenci zyskują konkretne metody i narzędzia pracy z klientem. Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy doradcy jest bardzo pomocne podczas towarzyszenia klientom w odkrywaniu mocnych stron, preferencji, zainteresowań i pasji, a także wsparciu holistycznego rozwoju klientów podczas poszukiwania ich indywidualnej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, życiowej. Program uwzględnia też istotność korzystania z coraz bardziej rozwijających się mediów społecznościowych w procesie budowania profesjonalnej tożsamości zawodowej klienta oraz praktyk networkingowych.

  dr Magdalena Kot-Radojewska
  Wykładowca Akademii WSB
  Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 października 2024
  II 1100 zł do 5 listopada 2024
  III 1100 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1100 zł do 5 lutego 2025
  V 800 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej