Kierunek

NEUROLOGOPEDIA | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Neurologopedia - studia podyplomowe w Cieszynie

Celem studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu.

Neurologopeda posiada uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

 

 • Atuty kierunku

  Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Cieszynie?

  • kształcimy neurologopedów od lat, posiadamy niezbędne doświadczenie, porozumienia w sprawie praktyk, ogromną liczbę rekomendacji absolwentów,
  • studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego,
  • absolwenci są przygotowani do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego,  dziećmi z nieprawidłowych porodów oraz do pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy,
  • naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.
 • W programie m.in.

  1. Afazja w neurologii klinicznej
  2. Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
  3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy
  4. Fizjoterapia                                                               
  5. Muzykoterapia i arteterapia                                       
  6. Wybrane aspekty językowe w neurologopedii        
  7. Diagnostyka neurofizjologiczna                              
  8. Psychoterapia
  9. Wprowadzenie do metody integracji sensorycznej
  10. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej
  11. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
  12. Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania                  
  13. Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci
  14. Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy u dzieci
  15. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  16. Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologii                                               
  17. Praktyki - ćwiczenia  realizowane w ramach zajęć, m.in.: w placówkach medycznych

  Liczba godzin: 285

  Informacje dodatkowe

  • Studia kierowane są do logopedów - osób które ukończyły studia magisterskie z logopedii lub czterosemestralne studia podyplomowe z logopedii.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty i niedziele
  • Część  zajęć w formule online 

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Partnerzy

  Partnerami kierunku są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne oraz szpitale specjalistyczne.

 • Rekomendacje

  Program studiów przygotowuje studentów do wnikliwej obserwacji i diagnozowania różnych zachowań wynikających z dysfunkcji mózgu. Uczy i przygotowuje do poznawania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u których występują problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną w tym komunikacją językową. Tematyka i zakres studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii określa priorytety służące neurologopedycznej wiedzy w sferze działalności zawodowej oraz przygotowuje słuchaczy do umiejętnego zastosowywania mechanizmu działania w zakresie tej logopedycznej specjalizacji.

  Józef Oczadły
  Wykładowca Akademii WSB, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 czerwca 2024
  V 800 zł do 5 października 2024
  VI 700 zł do 5 listopada 2024
  VII 500 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej