Kierunek

CONTROLLING I AUDYT W PRZEDSIĘBIORSTWIE | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Celem studiów podyplomowych Controlling i audit w przedsiębiorstwie realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz kwestiami związanymi z prowadzeniem krótko i długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Studia Controlling i audit w przedsiębiorstwie  mają też na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą Absolwentom na w pełni profesjonalną realizację zadań w działach audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach.

Absolwenci będą posiadać praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i wykorzystywania informacji ekonomicznych na potrzeby sporządzenia analizy finansowej, stosowania różnych instrumentów controllingu, zarówno operacyjnego, jak i finansowego, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz wykorzystywania narzędzi stosowanych w audycie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Absolwenci kierunku Controlling i audit w przedsiębiorstwie będą mogli podjąć pracę m.in. jako: specjaliści w dziale controllingu, kontrolerzy lub analitycy finansowi, doradcy zarządu bądź doradcy w firmach konsultingowych.

Studia oferowane przez Akademię WSB Cieszyn  przeznaczone są w szczególności dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli, obecnych i potencjalnych controllerów. Przydatne mogą być również dla szefów firm pragnących uzyskiwać na bieżąco informacje o funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz o kondycji finansowej firm.

 • Atuty

  • możliwość zdobycia certyfikatu Menedżera ds. Controllingu,
  • wśród wykładowców: biegli rewidenci, zawodowi prawnicy oraz praktycy z danej dziedziny - dyrektorzy finansowi, kierownicy działów controllingu i specjaliści w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu, audytorzy,
  • starannie opracowany program, obejmujący niezbędne, dla audytora wewnętrznego, kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce biznesowej,
 • Program

  1. Komunikacja interpersonalna

    

  2. Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i operacyjnym

    

  3. Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie

    

  4. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie

    

  5. Sprawozdawczość finansowa jako platforma informacyjna controllingu

    

  6. Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

    

  7. Modele rachunku kosztów

    

  8. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów

    

  9. Rachunek kosztów działań (ABCM)

    

  10. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie

    

  11. Controlling projektu

    

  12. Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie

    

  13. Budżetowanie strategiczne w przedsiębiorstwie

    

  14. Pomiar kapitału intelektualnego a controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie

    

  15. Pomiar i monitorowanie strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników  

    

  16. Zrównoważona karta wyników a controlling

    

   Liczba godzin: 160

    

    

    

   Informacje dodatkowe

   Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.

   Czas trwania: 2 semestry

   Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze

   Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele

   Część zajęć w formule online (Blended learning).

   Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Marcin Lis

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  Iwona Bogucka

  Wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Absolwentka prawa, audytor wewnętrzny, posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych certyfikatów. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Oferowane w Akademii WSB studia podyplomowe, kompleksowo zaspokajają potrzeby słuchaczy na specjalistyczną wiedzę z zakresu controllingu i auditu w przedsiębiorstwie. Studia pokazują istotę controllingu we wszystkich sferach: planowania, kontroli, a także gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych do funkcjonowania firmy na złożonym konkurencyjnym rynku w dobie postępującej globalizacji procesów gospodarczych. Nieocenioną wartością studiów jest zaangażowanie w proces kształcenia praktyków, których decyzje w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania są wspomagane sprawnie funkcjonującym systemem controllingu.

  Dr Rafał Rębilas
  Specjalista w zakresie produktów rynku finansowego
  Prorektor Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2022
  II 700 zł do 5 listopada 2022
  III 700 zł do 5 grudnia 2022
  IV 600 zł do 5 lutego 2023
  V 600 zł do 5 marca 2023
  VI 600 zł do 5 kwietnia 2023
  Ogółem 4 200 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

BONIFIKATA DO 31.05.2022

Bonifikata terminowa na studia podyplomowe w wysokości 1000 zł. Liczy się czas rejestracji na studia. Zgłoś się przed 31 maja 2022

Więcej

PROMOCJA "ABSOLWENT"

Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

Więcej

BONIFIKATA RODZINNA

Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

Więcej

BONIFIKATA DLA FIRM

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

Więcej

PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji