Kierunek

CONTROLLING I AUDYT W PRZEDSIĘBIORSTWIE | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Celem studiów podyplomowych Controlling i audit w przedsiębiorstwie realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz kwestiami związanymi z prowadzeniem krótko i długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Studia Controlling i audit w przedsiębiorstwie  mają też na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą Absolwentom na w pełni profesjonalną realizację zadań w działach audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach.

Absolwenci będą posiadać praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i wykorzystywania informacji ekonomicznych na potrzeby sporządzenia analizy finansowej, stosowania różnych instrumentów controllingu, zarówno operacyjnego, jak i finansowego, zarządzania kosztami i wynikami, sporządzania budżetów i planów finansowych oraz wykorzystywania narzędzi stosowanych w audycie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Absolwenci kierunku Controlling i audit w przedsiębiorstwie będą mogli podjąć pracę m.in. jako: specjaliści w dziale controllingu, kontrolerzy lub analitycy finansowi, doradcy zarządu bądź doradcy w firmach konsultingowych.

Studia oferowane przez Akademię WSB Cieszyn  przeznaczone są w szczególności dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli, obecnych i potencjalnych controllerów. Przydatne mogą być również dla szefów firm pragnących uzyskiwać na bieżąco informacje o funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz o kondycji finansowej firm.

 • Atuty

  • możliwość zdobycia certyfikatu Menedżera ds. Controllingu,
  • wśród wykładowców: biegli rewidenci, zawodowi prawnicy oraz praktycy z danej dziedziny - dyrektorzy finansowi, kierownicy działów controllingu i specjaliści w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu, audytorzy,
  • starannie opracowany program, obejmujący niezbędne, dla audytora wewnętrznego, kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce biznesowej,
 • Program

  1. Komunikacja interpersonalna

    

  2. Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i operacyjnym

    

  3. Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie

    

  4. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie

    

  5. Sprawozdawczość finansowa jako platforma informacyjna controllingu

    

  6. Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

    

  7. Modele rachunku kosztów

    

  8. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów

    

  9. Rachunek kosztów działań (ABCM)

    

  10. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie

    

  11. Controlling projektu

    

  12. Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie

    

  13. Budżetowanie strategiczne w przedsiębiorstwie

    

  14. Pomiar kapitału intelektualnego a controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie

    

  15. Pomiar i monitorowanie strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników  

    

  16. Zrównoważona karta wyników a controlling

    

   Liczba godzin: 160

    

    

    

   Informacje dodatkowe

   Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.

   Czas trwania: 2 semestry

   Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze

   Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele

   Część zajęć w formule online (Blended learning).

   Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis,. Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB.

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis,. Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony przez Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

   

   

  Więcej

  Iwona Bogucka

  Wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Absolwentka prawa, audytor wewnętrzny, posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych certyfikatów. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi.

  Więcej

  Dr Grażyna Witoszek

  Doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła szereg certyfikowanych szkoleń w zakresie controllingu, rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uzyskała m.in. certyfikat księgowy oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.

  Posiada duże doświadczenie w zakresie controllingu i finansów w dużej korporacji jak i w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach. 

  Wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych oraz studiach MBA. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Oferowane w Akademii WSB studia podyplomowe, kompleksowo zaspokajają potrzeby słuchaczy na specjalistyczną wiedzę z zakresu controllingu i auditu w przedsiębiorstwie. Studia pokazują istotę controllingu we wszystkich sferach: planowania, kontroli, a także gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych do funkcjonowania firmy na złożonym konkurencyjnym rynku w dobie postępującej globalizacji procesów gospodarczych. Nieocenioną wartością studiów jest zaangażowanie w proces kształcenia praktyków, których decyzje w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania są wspomagane sprawnie funkcjonującym systemem controllingu.

  Dr Rafał Rębilas
  Specjalista w zakresie produktów rynku finansowego
  Prorektor Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1500 zł do 5 października 2024
  II 1500 zł do 5 listopada 2024
  III 1500 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1200 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 6 000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej