Kierunek

INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Integracja sensoryczna z terapią ręki - studia podyplomowe w Cieszynie

Zapraszamy na wyjątkowe studia podyplomowe z zakresu Integracji sensorycznej, jakie realizuje Akademia WSB w Cieszynie. Nowy ulepszony program studiów wzbogacony o elementy terapii ręki. Zajęcia z doświadczonymi terapeutami.

Zaburzenia integracji sensorycznej prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych, czy społecznych dziecka. Oznacza to po prostu, że zmysły dziecka niewłaściwie ze sobą współpracują i trzeba im pomóc. Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej z terapią ręki przeznaczone  są dla nauczycieli, pedagogów, nauczycieli  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga! 

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

 

Studia realizowane przez Akademię WSB w Cieszynie wyposażają absolwentów w wiedzę i kompetencje do prowadzenia procesu terapeutycznego. Po ukończeniu kierunku student przygotowany jest do przeprowadzania konsultacji i diagnozy integracji sensorycznej.

Dodatkowym atutem studiów jest umiejętność diagnozy i terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Wskazania do jej prowadzenia to m.in.: problemy z czynnościami samoobsługowymi, np. ubieranie się, zapinanie guzików; unikanie czynności  manualnych np. rysowania,  lepienia z plasteliny; obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej; problemy z wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnych ruchów, niemożność skoordynowania obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych czy nieprawidłowa postawa ciała.

 

 • Atuty

  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat potwierdzający uzyskanie Tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej
  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat Terapii Ręki
  • studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz kształcą umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów w sali Integracji Sensorycznej
  • dodatkowe wsparcie Absolwentów - Absolwenci mogą wziąć udział w cyklu warsztatów doszkalających oraz konsultacjach diagnozy dla terapeutów z uwzględnieniem korzystnej zniżki
 • Program

  1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  2. Wybrane zagadnienia z neurofizjologii rozwojowej  i psychoruchowej dziecka
  3. Budowa i funkcjonowanie zmysłów i układów sensorycznych
  4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka do 7 r. życia
  5. Wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ujęciu całościowym
  6. Zachowania trudne podczas terapii
  7. Teoria Integracji Sensorycznej
  8. Wczesna interwencja , diagnoza i terapia
  9. Stymulacja sensoryczna dziecka do 2r. życia
  10. Zaburzenia SI w grupach klinicznych ( MPD, ASD, Zespół Aspergera, FAS, ADHD, wady genetyczne)
  11. Zaburzenia przetwarzania słuchowego i jego wpływ na rozwój dziecka
  12. Lateralizacja
  13. Kamienie milowe rozwoju ruchowego.
  14. Zmysł wzroku Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z deficytami procesów Integracji Sensorycznej
  15. Wpływ niezintegrowanych odruchów na funkcjonowanie dziecka
  16. Współczesne problemy rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi
  17. Specyfika deficytów sensorycznych dzieci w chorobach psychicznych
  18. Wybrane zagadnienia  neurologii dziecięcej
  19. Praksja i dyspraksja
  20. Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem
  21. Wywiad z rodzicem
  22. Badania w gabinecie SI dziecka powyżej  4 roku życia
  23. Diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż
  24. Obserwacja Kliniczna
  25. Testy Południowo-Kalifornijskie- teoria i praktyka
  26. Rola dotyku, propriocepcji i przedsionka w rozwoju dziecka
  27. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
  28. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami z MPDz, zespół Downa, FAS Warsztaty
  29. Związek terapii logopedycznej z terapią Integracji sensorycznej
  30. Sfera orofacjalna- wybiórczość pokarmowa w terapii integracji sensorycznej
  31. Organizacja terapii Integracji Sensorycznej. Dieta sensoryczna       
  32. Proces tworzenia diagnozy zaburzeń przetwarzania  Sensorycznego
  33. Kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
  34. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
  35. Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
  36. Studium przypadków
  37. Praktyka zawodowa

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Liczba godzin – 435 (w tym 375 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Trudnościom z zakresu integracji sensorycznej towarzyszą często też problemy szkolne i emocjonalne. Dlatego ważne jest aby dziecko było odpowiednio wsparte opieką terapeuty integracji sensorycznej. Celem studiów Integracja sensoryczna z terapią ręki jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w charakterze terapeuty Integracji sensorycznej.  Student zostaje przygotowany do samodzielnej obserwacji dziecka, stosowania terapii i przeprowadzania pełnej diagnozy zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.  

  mgr Katarzyna Świstuń
  Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.
  Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie

 • BONIFIKATY

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2024
  II 800 zł do 5 kwietnia 2024
  III 800 zł do 5 maja 2024
  IV 800 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  VII 800 zł do 5 lutego 2025
  VIII 800 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 6700 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU