Kierunek

INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe

6000 zł 
sprawdź aktualne promocje

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Studia podyplomowe Integracja sensoryczna z terapią ręki realizowane są przez Akademię WSB Cieszynie

Zaburzenia integracji sensorycznej prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych, czy społecznych dziecka. Oznacza to po prostu, że zmysły dziecka niewłaściwie ze sobą współpracują i trzeba im pomóc. Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej z terapią ręki przeznaczone  są dla nauczycieli, pedagogów, nauczycieli  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Uwaga! 

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

 

Studia realizowane przez Akademię WSB w Cieszynie wyposażają absolwentów w wiedzę i kompetencje do prowadzenia procesu terapeutycznego. Po ukończeniu kierunku student przygotowany jest do przeprowadzania konsultacji i diagnozy integracji sensorycznej.

Dodatkowym atutem studiów jest umiejętność diagnozy i terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Wskazania do jej prowadzenia to m.in.: problemy z czynnościami samoobsługowymi, np. ubieranie się, zapinanie guzików; unikanie czynności  manualnych np. rysowania,  lepienia z plasteliny; obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej; problemy z wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnych ruchów, niemożność skoordynowania obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych czy nieprawidłowa postawa ciała.

 

 • Atuty

  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat potwierdzający uzyskanie Tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej
  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat Terapii Ręki
  • studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz kształcą umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów w sali Integracji Sensorycznej
  • dodatkowe wsparcie Absolwentów - Absolwenci mogą wziąć udział w cyklu warsztatów doszkalających oraz konsultacjach diagnozy dla terapeutów z uwzględnieniem korzystnej zniżki
 • Program

  1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  2. Wybrane zagadnienia z neurofizjologii rozwojowej  i psychoruchowej dziecka
  3. Budowa i funkcjonowanie zmysłów i układów sensorycznych
  4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka do 7 r. życia
  5. Wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ujęciu całościowym
  6. Zachowania trudne podczas terapii
  7. Teoria Integracji Sensorycznej
  8. Wczesna interwencja , diagnoza i terapia
  9. Stymulacja sensoryczna dziecka do 2r. życia
  10. Zaburzenia SI w grupach klinicznych ( MPD, ASD, Zespół Aspergera, FAS, ADHD, wady genetyczne)
  11. Zaburzenia przetwarzania słuchowego i jego wpływ na rozwój dziecka
  12. Lateralizacja
  13. Kamienie milowe rozwoju ruchowego.
  14. Zmysł wzroku Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z deficytami procesów Integracji Sensorycznej
  15. Wpływ niezintegrowanych odruchów na funkcjonowanie dziecka
  16. Współczesne problemy rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi
  17. Specyfika deficytów sensorycznych dzieci w chorobach psychicznych
  18. Wybrane zagadnienia  neurologii dziecięcej
  19. Praksja i dyspraksja
  20. Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem
  21. Wywiad z rodzicem
  22. Badania w gabinecie SI dziecka powyżej  4 roku życia
  23. Diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż
  24. Obserwacja Kliniczna
  25. Testy Południowo-Kalifornijskie- teoria i praktyka
  26. Rola dotyku, propriocepcji i przedsionka w rozwoju dziecka
  27. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
  28. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami z MPDz, zespół Downa, FAS Warsztaty
  29. Związek terapii logopedycznej z terapią Integracji sensorycznej
  30. Sfera orofacjalna- wybiórczość pokarmowa w terapii integracji sensorycznej
  31. Organizacja terapii Integracji Sensorycznej. Dieta sensoryczna       
  32. Proces tworzenia diagnozy zaburzeń przetwarzania  Sensorycznego
  33. Kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
  34. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
  35. Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
  36. Studium przypadków
  37. Praktyka zawodowa

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Liczba godzin – 435 (w tym 375 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Trudnościom z zakresu integracji sensorycznej towarzyszą często też problemy szkolne i emocjonalne. Dlatego ważne jest aby dziecko było odpowiednio wsparte opieką terapeuty integracji sensorycznej. Celem studiów Integracja sensoryczna z terapią ręki jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w charakterze terapeuty Integracji sensorycznej.  Student zostaje przygotowany do samodzielnej obserwacji dziecka, stosowania terapii i przeprowadzania pełnej diagnozy zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.  

  mgr Katarzyna Świstuń
  Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.
  Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2023
  II 800 zł do 5 kwietnia 2023
  III 800 zł do 5 maja 2023
  IV 800 zł do 5 października 2023
  V 700 zł do 5 listopada 2023
  VI 600 zł do 5 grudnia 2023
  VII 600 zł do 5 lutego 2024
  VIII 600 zł do 5 marca 2024
  Ogółem 6000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji