Kierunek

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Specjalista ds. kadr i płac staje współcześnie przed wieloma wyzwaniami. Jego praca to całokształt działań dotyczących rozliczania osób, które są zatrudnione w danej firmie. Wynikają one z szeregu obowiązków, przed którymi staje pracodawca względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Regulowaniem tych kwestii, w zgodzie z literą prawa, zajmują się wyspecjalizowani fachowcy, którzy orientują się w najnowszych przepisach i rozporządzeniach – specjaliści ds. kadr/płac.

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w praktyce realizowanych przez Akademię WSB w Cieszynie jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych

Studia podyplomowe Kadry i płace w praktyce skierowane są do osób przygotowujących się do podjęcia pracy  w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

 • Atuty

  • Certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik, Enova.
  • Profesjonalna kadra wykładowców - praktyków, która efektywnie przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji kadrowo-płacowej.
  • Warsztatowa forma zajęć, przyjazna atmosfera.
  • Zdobędziesz zawód Eksperta ds. kadr i płac.
  • Wśród wykładowców: sędziowie Sądu Pracy, naczelnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Program

  1. Podstawy prawa pracy; zasady nawiązywania stosunku pracy; cechy stosunku pracy rodzaje umów o pracę; nawiązywanie stosunku pracy; obowiązki pracownika i pracodawcy; regulamin pracy i regulamin wynagradzania; umowa o zakazie konkurencji, 
  2. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – warsztaty praktyczne,
  3. Cechy i zasady rozliczania umów cywilno-prawnych,
  4. Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń,
  5. Zasady naliczania wynagrodzeń  i dodatków za czas nie wykonywania pracy  oraz dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe,
  6. Rozliczenia publiczno – prawne,
  7. Czas pracy i jego ewidencja,
  8. Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy,
  9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  10. PFRON,
  11. Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze,
  12. Rekrutacja pracowników,
  13. Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania,
  14. Urlopy pracownicze,           
  15. Sporządzanie listy płac – warsztaty praktyczne,
  16. Obsługa programu Płatnik,
  17. Obsługa programu Symfonia,
  18. Obsługa programu eNova 365,

  Liczba godzin - 158 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Przemysław Pogłódek

  Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  Agnieszka Oleksiewicz-Kędziora

  Menedżer z bogatym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (m.in. Kierownik Działu Kadr i Płac, Koordynator ds. BHP ESA s.r.o. oddział Polska Meber of Hitachi Transport System Group oraz ING Usługi dla Biznesu). Ekspert i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prawa pracy z 20 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż: budowalnych, produkcyjnych, usługowych, logistycznych, energetycznych

  Więcej

  Katarzyna Kunowska

  Socjolog, filolog, trener i konsultant zarządzania. Realizuje projekty, których głównym celem jest uwolnienie efektywności i potencjału organizacji, zespołów i osób indywidualnych. Certyfikowany trener Metody Biegun i facylitator metody Action Learning. Od ponad 14 lat związana z obszarem HR oraz z aktywną obsługą klienta w organizacjach.

  Więcej

  Anna Kędzierska-Adamczyk

  Doradca podatkowy z 21-letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa po­datkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń. Trener z 12-letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia to doskonała okazja do wymiany praktycznych doświad­czeń oraz odświeże­nia wiedzy z zakresu kadr i płac. To również możliwość poznania najnowszych przepisów prawnych. W końcu to również szansa na zdobycie konkretnych, praktycznych i „twar­dych” kompetencji, umożliwiających zdoby­cie przewagi konkuren­cyjnej na rynku pracy.

  Przemysław Pogłódek
  Wykładowca Akademii WSB, Prawnik, praktyk prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy i BHP POGŁÓDEK RÓŻAŃSKI

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU 

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji