Kierunek

MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE - POZIOM MBA | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe

 6200 zł - sprawdź aktualne bonifikaty!

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Menedżerskie Studia Podyplomowe – poziom MBA - studia hybrydowe realizowane w Cieszynie

Czym są Menedżerskie Studia Podyplomowe - poziom MBA?

Menedżerskie Studia Podyplomowe – poziom MBA realizowane w Cieszynie to kompleksowy program skierowany do menedżerów. Uczestnikami studiów są zarówno doświadczeni zarządzający jak i osoby, które dopiero rozpoczynają karierę menedżerską. Zajęcia koncentrują się na trzech filarach: wiedzy merytorycznej, praktycznych kompetencjach oraz umiejętnościach społecznych współczesnego menedżera. Program studiów podyplomowych został stworzony na poziomie studiów MBA, w oparciu o strukturę modułową.

To jedna z najlepszych propozycji edukacyjnych  w Polsce.

Cechą wspólną uczestników Menedżerskich Studiów Podyplomowych – poziom MBA w Cieszynie jest chęć rozwoju, inwestycji w siebie i otwartość na nowe trendy

 • Atuty

  Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA. Dlaczego potrzebujesz właśnie takich studiów?

  Najnowsze trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, praktyczne know-how, narzędzia w zakresie zarządzania wykorzystywane przez najlepsze firmy, modułowy program kształcenia, zawierający wiedzę w zakresie kluczowych kompetencji współczesnego menedżera, praca na realnych case studies firm a przede wszystkim znakomita kadra wykładowców oparta na cenionych praktykach. Menedżerskie Studia Podyplomowe - poziom MBA w Cieszynie - to program studiów, który Akademia WSB przygotowała z myślą o menedżerach otwartych na rozwój.

  Dzisiejsza rola przywódców, działających w warunkach dużej niepewności, wymaga wielkiej sprawności, szybkiej adaptacji i trafnej decyzji. Lider musi potrafić jasno komunikować swój cel, pozwolić pracownikom identyfikować się z tymi celami i umieć za to docenić. Powinien budować zespół i angażować ludzi w realizację zadań. Na rozwój takich cech i umiejętności stawiamy na kierunku Menedżerskie Studia Podyplomowe - poziom MBA w Cieszynie

  Kierunek bardzo wysoko oceniany przez absolwentów podczas kończącej studia ewaluacji

  • program studiów zbudowany z modułów obejmujących najważniejsze obszary kompetencji każdego menedżera
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez DPM,
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
  • partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
  • dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów
  • udział w menedżerskiej grze symulacyjnej.
 • Partnerzy

  DPM Doradztwo Personalne - firma doradcza, która efektywnie dobiera kapitał ludzki do organizacji oraz usprawnia jej procesy personalne.

 • Program

  Program Menedżerskich studiów podyplomowych - poziom MBA

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu
   • Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
   • Rekrutacja i selekcja personelu
   • Systemy motywacji pracowników
   • System ocen pracowniczych
   • Zarządzanie procesami rozwojowymi
   • Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
   • Coaching
   • Zarządzanie talentami
  2. Zarządzanie finansami:
   • Rachunkowość finansowa
   • Sprawozdawczość finansowa
   • Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
   • Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
   • Auditing
   • Planowanie finansowe i biznesplan
   • Praktyka innowacji 
   • Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE
  3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
   • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
   • Kształtowanie strategii marketingowej firmy
   • Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
   • Zarządzanie cenami i sprzedażą
   • Programy lojalnościowe
   • Badania marketingowe i elementy planu marketingowego
  4. Zarządzanie jakością we współpracy z TÜV NORD Polska: moduł prowadzony przez eksperta: dra Marcina Lisa
   • Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi
   • Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe
   • Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing
  5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu 
   • Trening asertywności
   • Trening kierowniczy
   • Warsztat negocjacji
   • Trening antystresowy
  6. Symulacyjna gra menedżerska.
  7. Seminarium - projekt wdrożeniowy.

  Liczba godzin: 200 h

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  • Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  dr Grzegorz Kądzielawski

  Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za inwestycje, innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych. Członek Rady Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wiceprezydent międzynarodowej organizacji branżowej Fertilizers Europe. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

  Więcej

  dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

  Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług. Trener w zakresie:  marki osobistej, profesjonalnej obsługi klienta. Twórczyni i manager projektu Silna Marka Hotelu,  właścicielka firmy Premium Personal Branding i twórczyni własnego programu Strategia Marki Osobistej, który wdrożyło ponad 300 klientów indywidualnych. Certyfikowany Revenue Manager.  Profesjonalny Event Manager. Opracowywała strategie rozwoju marki firm m.in. z branży prawniczej, marketingowej, gastronomicznej, kosmetycznej, szkoleniowej, MLM hotelarskiej, medycznej, produkcyjnej. Budowała struktury sprzedażowe w systemach MLM, prowadziła mentoring i coaching dla liderów zespołów sprzedażowych. W strukturach zarządu budowała i współprowadziła grupy biznesowe oraz stowarzyszenia. Dodatkowe doświadczenia zdobyła jako: prezes grupy BNI, wiceprezes Stowarzyszenia Tyskie Szpilki Biznesu, dyrektor sprzedaży w firmie Mary Kay.

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  dr Krystian Dudek

  Doktor nauk humanistycznych, pełnomocnik Rektor Akademii WSB ds. Strategii komunikacji i PR, właściciel Instytutu Publico – firmy szkoleniowej i agencji PR. Trener biznesu, wykładowca, komentator, ekspert z zakresu public relations, marketingu, sprzedaży, komunikacji promocyjnej i kryzysowej, wystąpień publicznych, autoprezentacji, motywacji oraz marketingu politycznego. Łączy wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych; pomagał wprowadzać na rynek marki; sprzedawać produkty, usługi i idee. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i eksperckich, książek, a także komentarzy dla największych mediów w Polsce: TVP, TVN, TVP Info, TVN24, Polsat News, Polityki, Newsweeka, Gazety Finansowej, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, Dziennika Zachodniego, Strefy Biznesu, Pierwszego Miliona (Forbes) czy Home&Market. Ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów PR (PR, PR kryzysowy) i szkoleniowych (wśród nich projekty wyróżniane nagrodami branżowymi) m.in. dla: KGHM Polska Miedź, Fiat Poland, LUX MED, Grupa Górażdże HeidelbergCement w Polsce.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA wyróżniają praktyczne metody kształcenia realizowane w formie bloków modułowych. Uznani eksperci, praktycy biznesu i menedżerowie polskich i zagranicznych firm gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkieletem program są m.in.: gry decyzyjne, case study, programy narzędziowe oraz praktyczne i aplikacje finansowe. To studia, które kształcą menedżerów przyszłości.

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademia WSB
  Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange Polska S.A.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 marca 2023
  II 1000 zł do 5 kwietnia 2023
  III 1000 zł do 5 maja 2023
  IV 1000 zł do 5 października 2023
  V 1000 zł do 5 listopada 2023
  VI 900 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 6200 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.01.2023

  Bonifikata terminowa na studia podyplomowe w wysokości 800 zł. Liczy się czas rejestracji na studia. Zgłoś się przed 31 stycznia 2023

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
 • Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe:

  Czas trwania: 2 semestry. Start dwa razy do roku, w marcu i październiku
  Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.
  Miejsce realizacji zacjęć: Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Część zajęć w formule online (Blended learning)


  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji