Kierunek

MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE - POZIOM MBA | CIESZYN

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Menedżerskie Studia Podyplomowe – poziom MBA w Cieszynie

Czym są Menedżerskie Studia Podyplomowe - poziom MBA?

Menedżerskie Studia Podyplomowe – poziom MBA realizowane w Cieszynie to kompleksowy program skierowany do menedżerów i właścicieli firm. Uczestnikami studiów są zarówno doświadczeni zarządzający jak i osoby, które dopiero rozpoczynają karierę menedżerską. Zajęcia koncentrują się na trzech filarach: wiedzy merytorycznej, praktycznych kompetencjach oraz umiejętnościach społecznych współczesnego menedżera. Program studiów podyplomowych został stworzony na poziomie studiów MBA, w oparciu o strukturę modułową.

To jedna z najlepszych propozycji edukacyjnych  w Polsce.

Cechą wspólną uczestników Menedżerskich Studiów Podyplomowych – poziom MBA w Cieszynie jest chęć rozwoju, inwestycji w siebie i otwartość na nowe trendy

 • Atuty

  Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA. Dlaczego potrzebujesz właśnie takich studiów?

  Najnowsze trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, praktyczne know-how, narzędzia w zakresie zarządzania wykorzystywane przez najlepsze firmy, modułowy program kształcenia, zawierający wiedzę w zakresie kluczowych kompetencji współczesnego menedżera, praca na realnych case studies firm a przede wszystkim znakomita kadra wykładowców oparta na cenionych praktykach. Menedżerskie Studia Podyplomowe - poziom MBA w Cieszynie - to program studiów, który Akademia WSB przygotowała z myślą o menedżerach otwartych na rozwój.

  Dzisiejsza rola przywódców, działających w warunkach dużej niepewności, wymaga wielkiej sprawności, szybkiej adaptacji i trafnej decyzji. Lider musi potrafić jasno komunikować swój cel, pozwolić pracownikom identyfikować się z tymi celami i umieć za to docenić. Powinien budować zespół i angażować ludzi w realizację zadań. Na rozwój takich cech i umiejętności stawiamy na kierunku Menedżerskie Studia Podyplomowe - poziom MBA w Cieszynie

  Kierunek bardzo wysoko oceniany przez absolwentów podczas kończącej studia ewaluacji

  • program studiów zbudowany z modułów obejmujących najważniejsze obszary kompetencji każdego menedżera
  • certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez DPM,
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
  • partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
  • dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów
  • udział w menedżerskiej grze symulacyjnej.
 • Partnerzy

  DPM Doradztwo Personalne - firma doradcza, która efektywnie dobiera kapitał ludzki do organizacji oraz usprawnia jej procesy personalne.

 • Program

  Program Menedżerskich studiów podyplomowych - poziom MBA

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu
   • Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
   • Rekrutacja i selekcja personelu
   • Systemy motywacji pracowników
   • System ocen pracowniczych
   • Zarządzanie procesami rozwojowymi
   • Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
   • Coaching
   • Zarządzanie talentami
  2. Zarządzanie finansami:
   • Rachunkowość finansowa
   • Sprawozdawczość finansowa
   • Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
   • Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
   • Auditing
   • Planowanie finansowe i biznesplan
   • Praktyka innowacji 
   • Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE
  3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
   • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
   • Kształtowanie strategii marketingowej firmy
   • Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
   • Zarządzanie cenami i sprzedażą
   • Programy lojalnościowe
   • Badania marketingowe i elementy planu marketingowego
  4. Zarządzanie jakością we współpracy z TÜV NORD Polska: moduł prowadzony przez eksperta: dra Marcina Lisa
   • Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi
   • Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe
   • Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing
  5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu 
   • Trening asertywności
   • Trening kierowniczy
   • Warsztat negocjacji
   • Trening antystresowy
  6. Symulacyjna gra menedżerska.
  7. Seminarium - projekt wdrożeniowy.

  Liczba godzin: 200 h

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  • Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Część zajęć w formule online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB., Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Regionalnego w Akademii WSB tworzącego, m.in. strategie rozwoju, polityki rewitalizacji oraz strategie Smart City. Certyfikowany PM:  PRINCE2, IPMA, Agile, PMI, SIX SIGMA.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  dr Grzegorz Kądzielawski

  Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za inwestycje, innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych. Członek Rady Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wiceprezydent międzynarodowej organizacji branżowej Fertilizers Europe. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

  Więcej

  dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

  Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług. Trener w zakresie:  marki osobistej, profesjonalnej obsługi klienta. Twórczyni i manager projektu Silna Marka Hotelu,  właścicielka firmy Premium Personal Branding i twórczyni własnego programu Strategia Marki Osobistej, który wdrożyło ponad 300 klientów indywidualnych. Certyfikowany Revenue Manager.  Profesjonalny Event Manager. Opracowywała strategie rozwoju marki firm m.in. z branży prawniczej, marketingowej, gastronomicznej, kosmetycznej, szkoleniowej, MLM hotelarskiej, medycznej, produkcyjnej. Budowała struktury sprzedażowe w systemach MLM, prowadziła mentoring i coaching dla liderów zespołów sprzedażowych. W strukturach zarządu budowała i współprowadziła grupy biznesowe oraz stowarzyszenia. Dodatkowe doświadczenia zdobyła jako: prezes grupy BNI, wiceprezes Stowarzyszenia Tyskie Szpilki Biznesu, dyrektor sprzedaży w firmie Mary Kay.

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  dr Krystian Dudek

  Doktor nauk humanistycznych, pełnomocnik Rektor Akademii WSB ds. Strategii komunikacji i PR, właściciel Instytutu Publico – firmy szkoleniowej i agencji PR. Trener biznesu, wykładowca, komentator, ekspert z zakresu public relations, marketingu, sprzedaży, komunikacji promocyjnej i kryzysowej, wystąpień publicznych, autoprezentacji, motywacji oraz marketingu politycznego. Łączy wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych; pomagał wprowadzać na rynek marki; sprzedawać produkty, usługi i idee. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i eksperckich, książek, a także komentarzy dla największych mediów w Polsce: TVP, TVN, TVP Info, TVN24, Polsat News, Polityki, Newsweeka, Gazety Finansowej, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, Dziennika Zachodniego, Strefy Biznesu, Pierwszego Miliona (Forbes) czy Home&Market. Ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów PR (PR, PR kryzysowy) i szkoleniowych (wśród nich projekty wyróżniane nagrodami branżowymi) m.in. dla: KGHM Polska Miedź, Fiat Poland, LUX MED, Grupa Górażdże HeidelbergCement w Polsce.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA wyróżniają praktyczne metody kształcenia realizowane w formie bloków modułowych. Uznani eksperci, praktycy biznesu i menedżerowie polskich i zagranicznych firm gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkieletem program są m.in.: gry decyzyjne, case study, programy narzędziowe oraz praktyczne i aplikacje finansowe. To studia, które kształcą menedżerów przyszłości.

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademia WSB
  Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange Polska S.A.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 marca 2024
  II 1100 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1100 zł do 5 maja 2024
  IV 1100 zł do 5 października 2024
  V 1100 zł do 5 listopada 2024
  VI 1000 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6800 zł   


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
 • Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe:

  Czas trwania: 2 semestry. Start dwa razy do roku, w marcu i październiku
  Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.
  Miejsce realizacji zacjęć: Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Część zajęć w formule online (Blended learning)


  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.