A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Wykazy baz elektronicznych

Źródła internetowe dla poszczególnych kierunków 

Administracja

Edukacja Prawnicza
Jedyny na rynku fachowo opracowany miesięcznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników obejmujący materiały niezbędne w czasie przygotowywania do egzaminów oraz poszerzający ogólną wiedzę prawniczą.

Publikacje Biura Analiz Sejmowych
Baza publikacji związanych z  zagadnieniami prawa, ustroju i parlamentaryzmu, a także ekonomii i gospodarki.

Publikacje Instytutu Spraw Publicznych
Baza raportów i monografii dotyczących zgadnień polityki społecznej, migracji, społeczeństwa polskiego.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
W bazie znajdują się orzeczenia NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wydane od stycznia 2004 r. Baza ma charakter jedynie informacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

EurLex
Interentowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych aktów prawnych Unii Europejskiej.

Unbisnet
Baza dokumentów ONZ oraz publikacji indeksowanych przez Dag Hammarskjold Library i Library of the UN Office w Genewie. Zakres chronologiczny obejmuje lata od 1979 roku. Część dokumentów jest dostępna w wersji pełnotekstowej w 6 językach: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim.

Ekonomia

Ekonomia on-line
Je st serwisem tematycznym, kierującym zainteresowanych tematyką ekonomiczną do internetowych źródeł informacji.

NBP
Portal zawierający artykuły i porady ekonomiczne.

Inforlex.pl
Czasopisma z zakresu prawa i ekonomii, specjalistyczne i popularne, spisy treści, pełne teksty wybranych artykułów.

BazEkon
Połączone bazy GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE. Bieżąca, adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

BazEkon Cytowania
Baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 90 tys. dokumentów oraz prawie 700 tys. przypisów bibliograficznych.

CEJSH
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych.

Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do 1939 r.
Baza Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne rejestruje literaturę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych od czasów najdawniejszych do 1939 roku.

ECONBIZ
Ekonomiczna baza danych stworzona przez German Research Foundation (DFG). Prace kontynuuje German National Library of Economics (ZBW) ze wsparciem EconBiz Advisory Board i partnerami.

RePEc wyszukiwanie przez serwis EconPapers
RePEc to projekt zmierzający do rozpowszechniania badań w ekonomii i naukach pokrewnych. Jego sercem jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i komponentów oprogramowania.

The European Digital Mathematics Library

Baza zawiera blisko 230 tys. artykułów i rozdziałów z książek z zakresu matematyki, 2,9 mln rekordów bibliograficznych z Zentralblatt.

Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa
Cyfrowa Biblioteka Matematyczna istnieje od 2002 roku. W ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką.

Project Euclid

Platforma ok.60 czasopism naukowych z zakresu matematyki i statystyki, w tym 15 tytułów w wolnym dostępie pełnotekstowym, a 33 w dostępie częściowym.

 

 

Informatyka

Repozytorium Eny Politechniki Wrocławskiej
Udostępnione są opracowania, dotyczące takich zagadnień jak: automatyka zabezpieczeniowa, napędy, metody obliczeniowe, metody parametryczne.

Repozytorium Geomatyki
Zawiera publikacje dotyczące systemów informatycznych dla informacji przestrzenej, GPS, GIS i innych.

Computing Research Repository (CoRR)
Publikacje zamieszczane w CoRR dotyczą zagadnień: inteligencja elektroniczna, sztuczna inteligencja, informatyka a język, obrazy komputerowe i rozpoznawanie znaków, relacja człowiek-komputer, uczenie się, systemy wieloczynnikowe, modelowanie sieci neuronowych i ewolucyjna technika komputerowa oraz robotyka.

Virtual Technical Reports Center
Strona zawiera linki do raportów technicznych, preprintów, reprintów, dysertacji, prac naukowych, raportów i badań różnych rodzajów.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Portal BHP
Pierwszy i największy serwis o tematyce BHP. Znajdziesz tu przepisy bhp, oceny ryzyka zawodowego, dowiesz się jakie są najnowsze zasady BHP.

Budownictwo inzynieryjne

Czasopismo poświęcone jest szeroko pojętej branży budownictwa inżynieryjnego. Znajdziesz w nim zagadnienia związane z budownictwem drogowym, mostowym, tunelowym, kolejowym, geotechniką, inżynierią środowiska, hydrotechniką czy technologiami bezwykopowymi.

Przegląd mechaniczny
Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz eksploatację maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię materiałową, nowe techniki wytwarzania, organizację produkcji, metody diagnostyczne, problemy niezawodności.

Rynek instalacyjny

Rynek Instalacyjny” to specjalistyczny miesięcznik wydawany od 1993 r. Adresowany jest do projektantów instalacji, instalatorów, kadry naukowej uczelni technicznych oraz branżowych firm produkcyjnych i handlowych.

Technologia i automatyzacja montażu
Technologia i Automatyzacja Montażu" to wydawane od 22 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

 

Logistyka

Magazyn Autostrady
Czasopismo dostarcza praktycznej, sprawdzonej, popartej przykładami wiedzy z zakresu szeroko pojętego budownictwa drogowego.

Portal Logistica.pl

 

Pedagogika i Socjologia

Interkl@sa

 

Vulcan
Serwis firmy komercyjnej zawierający również wiele cennych informacji z zakresu edukacji m.in.: serwisy tematyczne oraz spisy treści kilku pedagogicznych czasopism.

 

Profesor

Serwis edukacyjny zdresowany do nauczycieli, rodziców i uczniów, pełny dostęp bo bezpłatnym logowaniu
Scholaris &ltspan "&gt
Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEiN, portal dla nauczycieli
Przegląd Badań Edukacyjnych
&ltspan "&gtCzasopismo Przegląd Badań Edukacyjnych jest półrocznikiem, wychodzącym od 2005 roku, w całości poświęconym raportom z badań nad procesami edukacyjnymi.
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Rolą czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych. Około 1/3 publikacji zagranicznych lub traktujących o problematyce projektów europejskich i światowych.
Centrum Badania Opinii Społecznej
Wyspecjalizowany ośrodek prowadzący reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych.


Archiwum Danych Społecznych
Portal udostępniający dane pochodzące z badań prowadzonych przez instytucje nauki

Bank Danych Lokalnych
Dane statystyczne o regionach, pełny dostęp, pełnotekstowa