A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Publikacje wykładowców

Zarządzanie w czasach kryzysu. Wybrane zagadnienia

Zarządzanie w czasach kryzysu. Wybrane zagadnienia / red. nauk. Łukasz Wróblewski – Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe WSB, 2015

Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw – kierunki rozwoju

Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw – kierunki rozwoju / red. nauk. Adam Jabłoński, Marek Jabłoński...

Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji

Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji / red. nauk. Wojciech Kojs, Eugenia Rostańska, Katarzyna Wójcik – Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe WSB...

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / red. nauk. Małgorzata Kitlińska-Król – Dąbrowa Górnicza...

Polsko-czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Beskidy, Wybrane problemy

Polsko-czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Beskidy, Wybrane problemy/ Joanna Kurowska – Pysz, Marcin Lis, Joanna Łodziana – Grabowska...

Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński, Wybrane zagadnienia

Perspektywy rozwoju sektora kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński, Wybrane zagadnienia/Joanna Kurowska – Pysz, Joanna Łodziana – Grabowska...

Strategie marketingowe w instytucjach kultury

Strategie marketingowe w instytucjach kultury/Łukasz Wróblewski. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Zarządzanie w instytucjach kultury

Zarządzanie w instytucjach kultury/(red.) Łukasz Wróblewski. – Warszawa: CeDeWu, 2014.

Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań

Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań/red. nauk. J. Łodziana-Grabowska...

Nowe koncepcje zarządzania. Zarządzanie XXI wieku

Nowe koncepcje zarządzania. Zarządzanie XXI wieku/[red. nauk.] Henryk Dźwigoł, Joanna Kurowska-Pysz, Dariusz Owsiak - Bielsko-Biała: Wydawnictwo...