Wsparcie dla studentów

Akademia WSB świadoma wielu trudności z jakimi borykają się studenci i pracownicy uczelni szczególnie w trudnym okresie pandemii COVID-19 przygotowała wielorakie formy wsparcia.