Indywidualizacja kształcenia

 • INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW - IOS

  Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.

  Do takich studentów należą studenci z niepełnosprawnością, studiujący na dwóch kierunkach, objęci programem wymiany międzynarodowej, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi czy też inni, których sytuację Dziekan uzna za uzasadnioną do przyznania Indywidualnej Organizacji Studiów (np. trudna sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie studiów, według standardowych zasad).

  Indywidualna organizacja studiów -  IOS – to specjalny tryb organizacji kształcenia w Akademii WSB, umożliwiający studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie pewnej liczby kontrolowanych zajęć.

  Szczegółowe zasady przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiów opisane są w Regulaminie Studiów Akademii WSB §10 str. 6

  Regulamin studiów - pdf

   

 • INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW I PROGRAM STUDIÓW - IPSiPK

  Studia "szyte ma miarę"

  Studia według indywidualnego planu studiów i programu studiów (zwane dalej IPSiPK), mają na celu wzbogacenie zakresu wiedzy nabywanej przez studenta w ramach studiowanego kierunku lub specjalności. O IPSiPK mogą ubiegać się studenci wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce (średnia wszystkich ocen na poziomie minimum 4.0), którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierw-szego stopnia lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia i uzyskali pełną liczbę punktów ECTS przewidzianą programem studiów.

  Poznaj warunki tworzenia i regulamin IPSiPK

  Szczegółowe zasady przyznawania IPSiPK opisane są również w Regulaminie Studiów Akademii WSB §11 str. 7

  Regulamin studiów - pdf

   

 • TUTORING

  Zapraszamy Was do korzystania z możliwości indywidualnego rozwoju poprzez udział w tutoringu naukowym lub rozwojowym.

  Czym jest tutoring?

  Tutoring to zaplanowany proces rozwoju studenta, który następuje we wspierającej relacji z wykładowcą-tutorem. Tutoring to praca indywidualna ze studentem, a jej głównym celem jest zdiagnozowanie i maksymalne wykorzystanie potencjału studenta, wzmocnienie jego samodzielności w rozwijaniu się i kształceniu. Tutoring może być kontynuacją edukacji lub jej dopełnieniem. Zadaniem tutora jest inspirowanie studenta poprzez pobudzanie jego naukowej ciekawości i kreatywności, co prowadzi do głębokiego eksplorowania danego obszaru wiedzy. Wyróżniamy tutoring rozwojowy i naukowy.

  W ramach tutoringu rozwojowego tutor wspiera studenta i pomaga stworzyć plan własnego rozwoju oparty zarówno na wyznawanych wartościach, jak i rozpoznawanych talentach. W relacji z tutorem student uczy się rozpoznawać swój potencjał i stawiać sobie cele rozwojowe.

  W ramach tutoringu naukowego student ustala z tutorem obszar wiedzy, który chciałby zgłębić, a następnie plan pracy i spotkań, które są niczym intelektualna uczta, czasem wymiany wiedzy i inspiracji naukowych.

  Tutoring to forma edukacji spersonalizowanej, jest to edukacja elitarna. Siłą metody tutoringu jest bliska, partnerska relacja tutora i studenta, oparta na wzajemnym zaufaniu i inspiracji.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszymi licencjonowanymi Tutorami:

  Dr inż. Łukasz Wróblewski – tutoring naukowy – zarządzanie, inżynieria produkcji, zarządzanie projektami

  lwroblewski@wsb.edu.pl

  Dr Edyta Nowak Żółty – pedagog - tutoring rozwoju osobistego

  ezolty@wsb.edu.pl

  Mgr Regina Bogaczyk – psycholog – tutoring rozwoju osobistego

  rbogaczyk@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji