Zasady rekrutacji

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia na semestr letni 2022/2023, co oznacza, że studia rozpoczną się od marca 2023 r. 

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zaważy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz Uczelnię ma ogromne znaczenie. Akademia WSB to najlepszy wybór!

Zgodnie z Uchwałą Senatu Uczelni w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów o przyjęciu na studia decyduje: spełnienie wymogów formalnych - posiadanie świadectwa maturalnego w przypadku studiów I stopnia i dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku kandydatów na studia II stopnia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów (świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów I stopnia, podpisane zdjęcie, potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

Kandydaci wypełniają online formularz rekrutacyjny. Oferta edukacyjna  Uczelni kierowana jest w szczególności do kandydatów zarówno studiów I jak i II stopnia, którzy: 

 • wykazują zainteresowanie zagadnieniami związanymi z wybranym kierunkiem studiów,
 • wykazują gotowość ustawicznego dokształcania się,
 • wykazują uzdolnienia i zainteresowania w dziedzinie i dyscyplinie, do których przyporządkowany jest wybrany kierunek studiów

Od Kandydatów na studia II stopnia wymaga się wykształcenia na poziomie studiów wyższych, zgodnie z art.69 ust.3. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz motywacji do uzyskania kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich w zakresie wybranego kierunku studiów.

Kandydat na studia powinien mieć kompetencje cyfrowe w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi do komunikacji online, w szczególności pakietu MS Office oraz MS Teams, korzystania z poczty elektronicznej. Dla studentów, którzy zgłaszają braki kompetencji cyfrowych, Uczelnia organizuje szkolenia uzupełniające w tym zakresie.

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zaważy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz Uczelnię ma ogromne znaczenie. Akademia WSB to najlepszy wybór!

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Wypełnij formularz online
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia
 5. Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem Akademii WSB!

Sprawdź godziny w jakich działa biuro rekrutacji >>>

Uchwała rekrutacyjna 

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Kandydat na studia powinien mieć kompetencje cyfrowe w zakresie wykorzystania podstawowych narzędzi do komunikacji online, w szczególności pakietu MS Office oraz MS Teams, korzystania z poczty elektronicznej. Dla studentów, którzy zgłaszają braki kompetencji cyfrowych, Uczelnia organizuje szkolenia uzupełniające w tym zakresie.

 • Krok 1 - Wybierz swój kierunek studiów

  Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o wszystkich kierunkach jakie oferuje Akademia WSB.

  W razie pytań, pomożemy Ci i przekażemy wszelkie niezbędne informacje.
  Możesz skontaktować się z Biurem Rekrutacji pod numerem telefonu: +48 33 852 30 94.

  Kliknij: "Tryb: Stacjonarne Zapisz się" lub "Tryb: Niestacjonarne Zapisz się" i wybierz w jakim trybie chcesz studiować.

  Tryb: Stacjonarne - zajęcia w środy, czwartki i piątki

  Tryb: Niestacjonarny - zajęcia w weekendy

 • Krok 3 - Wnieś opłaty

  Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Płatności możesz dokonać przelewem lub kartą płatniczą bezpośrednio w biurze rekrutacji Akademii WSB.

  PAMIĘTAJ!
  Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest automatycznie przez system Rekrutacji On-line.

 • Krok 4 - Złóż dokumenty na studia

  Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line, pracownicy Biura Rekrutacji skontaktują się z tobą i ustalą z Tobą dalszy tok postępowania.

  Jakie dokumenty będziemy potrzebować?

  Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

  • oryginał świadectwa dojrzałości (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty opłaty rekrutacyjnej 107 zł na konto Uczelni.

  Uwaga przyszli studenci Kosmetologii, Ratownictwa medycznego, Fizjoterapii i Pielęgniarstwa!
  Wymagane jest wykonanie badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.

  Studia II stopnia (magister)

  • dyplom ukończenia studiów wyższych bądź zaświadczenie o obronie (oryginał zostawisz dla siebie, my zrobimy tylko jego kserokopię)
  • dowód osobisty bądź paszport (w celu potwierdzenia tożsamości),
  • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
  • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

  PAMIĘTAJ!

  Aby zostać studentem Akademii WSB konieczne będzie podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

  Wzór umowy - kliknij

  UWAGA!Zapisy na studia dla studentów zagranicznych – prosimy o kontakt z działem International Office tel. 32 295 93 16.

  International Admissions - Click

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji