A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA I STOPNIA | CIESZYN

W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie!

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Studia menedżerskie - studia I stopnia w Cieszynie

Kierunek  Studia menedżerskie realizowany przez Akademię WSB w Cieszynie łączy w sobie wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak ekonomia, psychologia, prawo, finanse. Autorski program studiów zbudowany w oparciu o prawie trzydziestoletnie doświadczenie Uczelni w kształceniu menedżerów różnych szczebli. 

Głównym założeniem kształcenia na kierunku Studia menedżerskie jest przygotowanie absolwentów do współzarządzania organizacjami – firmami lub instytucjami publicznymi – poprzez zrozumienie wszystkich czynników jakie wpływają na ich funkcjonowanie.

 

 • Czego się nauczysz

  Studia menedżerskie - jaki to kierunek studiów?

  Akademia WSB w Cieszynie oferuje studentom kierunek Studia menedżerskie w trybie praktycznym. Dzięki temu w trakcie studiów nauczysz się:

  • Rozwiązywania praktycznych zadań i problemów zarządczych
  • Korzystania z przepisów prawa w działalności menedżerskiej
  • Planowania i organizowania pracy własnej oraz kierowania zespołem
  • Wykorzystywania różnych metod analitycznych i nowych technologii w zarządzaniu
  • Zarządzania projektami i innowacjami
  • Projektowania strategii rozwoju organizacji
  • Zarządzania ryzykiem finansowym i zasad rachunkowości
  • Planowania działań marketingowych i prowadzenia badań
  • Efektywnej komunikacji w zespole

  Na tych studiach zdobędziesz nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu praktyki zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, ale także rozwiniesz kompetencje menedżerskie związane z rolą lidera i przywództwem w organizacji. W czasie spotkań z praktykiem i wizyt studyjnych spotkasz wielu ciekawych ludzi, w tym menedżerów przedsiębiorstw partnerskich, a być może swojego przyszłego pracodawcę. Będziesz mógł stosować zdobytą wiedzę w praktyce dzięki projektom realizowanym indywidualnie i grupowo, warsztatom, szkoleniom i praktykom.

  W Akademii WSB w Cieszynie wiemy jak ważne są dzisiaj umiejętności praktyczne w połączeniu z kompetencjami miękkimi. Kształcimy absolwentów, którzy są gotowi podejmować wyzwania i nie boją się ich. Dlatego zadbaliśmy również o wyposażenie absolwentów w kompetencje pozwalające odnaleźć się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Dzięki warsztatom Design Thinking, czy Problem Solving nauczysz się kreatywnie rozwiązywać problemy, a zajęcia związane z realizacją projektów menedżerskich przygotują Cię do realnych wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiaj praktycy biznesu.

   

  Rozwijaj się naukowo

  A jeśli zechcesz, masz możliwość rozwoju w Kole Naukowym Ingeniatus zrzeszającym studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i rozwijaniem umiejętności z szeroko rozumianego zarządzania oraz inżynierii produkcji. W Kole będziesz miał możliwość udziału w międzynarodowych projektach realizowanych we współpracy z zagranicznymi uczelniami.

  Jeśli masz „lekkie pióro” zachęcimy Cię do rozwoju w tym kierunku poprzez publikacje artykułów naukowych pod kierunkiem doświadczonego tutora akademickiego.

   

  Zarządzanie projektami wg. standardów IPMA

  Studenci Akademii WSB mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami IPMA Student udzieloną przez International Project Management Association Polska.

  Dzięki temu, studenci i absolwenci Uczelni będą mieli możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej, profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

 • Program studiów

  Studia menedżerskie I stopnia (6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat):

  Wybrane treści programu studiów

  Wybrane treści podstawowe: mikroekonomia, makroekonomia, prawo gospodarcze, psychologia zarządzania, wykorzystanie metod statystycznych w biznesie, matematyka finansowa.
  Wybrane treści kierunkowe: komunikacja interpersonalna, zarządzanie procesami w organizacji, zarządzanie strategiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, podstawy marketingu, przywództwo w organizacji.

  Nasz program studiów regularnie konsultujemy z przedstawicielami otoczenia biznesu – w tym z pracodawcami największych firm i instytucji, dlatego masz pewność, że po ukończeniu kierunku Studia menedżerskie, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są gwarancją sukcesu na rynku pracy.

  Regularnie pytamy też studentów ostatnich semestrów oraz naszych absolwentów o opinię o programie studiów. Poprzez takie działania nie tylko dopasowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych studentów, ale też dajemy im realny wpływ na udział w kształtowaniu programu studiów.

 • Uczymy praktycznie

  W Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB dobrze rozumiemy, że wiedza powinna iść w parze z praktyką. Dlatego ponad 70 % naszych nauczycieli na kierunku Studia menedżerskie ma doświadczenie praktyczne!

  Współpracujemy z najlepszymi – wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty prowadzą u nas przedstawiciele przedsiębiorstw partnerskich. Na organizowanych regularnie spotkaniach z praktykiem, będziesz mógł osobiście poznać i porozmawiać z ciekawymi ludźmi, którzy z pasją opowiedzą o swojej pracy.

 • Rekomendacje

  „Studia menedżerskie nauczyły mnie szerszego spojrzenia na problemy które pojawiają się w zarządzaniu zespołem. Otwartości na nowe rozwiązania „starych” problemów. Radzenia sobie ze stresem, emocjami, w sytuacjach kryzysowych zdarzających się w firmie, ale też w życiu prywatnym. Szczególnie interesująca i ważna była dla mnie psychologiczna strona zarządzania pracownikami oraz poznanie jakie uwarunkowania mogą wpłynąć na ich zachowania. Studia menedżerskie to praktyczne spojrzenie na różne aspekty zarządzania firmą. Dzięki temu zdobytą wiedzę mogę łatwo przenieść do rzeczywistości i wykorzystywać  w pracy, i nie tylko”

  Mariusz,
  Absolwent kierunku Studia menedżerskie

 • Opłaty

  Studia menedżerskie - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł   280 zł* 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      
   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.