A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

05.04.2023

Gala Akademicka dla absolwentów studiów I i II stopnia w Cieszynie | 3.04.2023

Gala akademicka dla absolwentów studiów I i II stopnia jest jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń w każdym roku akademickim w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. 3 kwietnia 2023 z rąk prodziekanów oraz promotorów prac dyplomy odebrali absolwenci kierunków Studia menedżerskie, Informatyka, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Bezpieczeństwo narodowe, którzy ukończyli studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022-2023.

Wyróżnienia

Tradycją Akademii WSB jest wyróżnianie najlepszych absolwentów. Również podczas Gali Akademickiej 3 kwietnia 2023 wręczono wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe oraz wyniki w nauce. W roku akademickim 2022/2023  na wniosek promotorów i recenzentów Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB wyróżniła 12 osób.

Wyróżnieni absolwenci:

Wyróżnienie dla  najlepszych absolwentów, którzy w toku studiów osiągnęli najwyższe średnie ocen oraz są autorami wyróżnionych prac dyplomowych

 • Pani mgr Anna Żertka -Bednarek ze średnią 4,94 oraz wyróżnioną pracą dyplomową  pt. “Kształtowanie systemów ocen pracowniczych na przykładzie urzędu Miejskiego w Cieszynie” napisaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Dzieńdziora, prof. AWSB.
 • Pan inż. Robert Drozd ze średnią 4,83 oraz wyróżnioną pracą dyplomową  pt.  „Analiza i ocena niezgodności w celu doskonalenia jakości w procesie produkcyjnym na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się obróbką skrawaniem ” napisaną pod kierunkiem dr inż. Jadwigi Malkiewicz.

Wyróżnione osoby za najwyższą średnią na studiach I stopnia:

 • Pan mgr Przemysław Matloch  ze średnią 4,81na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Pan mgr Piotr Piszczek ze średnią 4,73 na kierunku Zarządzanie
 • Pani lic. Natalia Gajczak ze średnią 4,70 na kierunku Studia Menedżerskie

Wyróżnienia dla autorów najlepszych prac dyplomowych:

 • Pani lic. Magdalena Cieślar – absolwentka Studiów menedżerskich napisała pracę pt. „System motywacji jako kluczowy czynnik kształtowania kapitału ludzkiego na przykładzie  Urzędu X” pod kierunkiem dr hab. Joanny Dzieńdziora, prof. AWSB
 • Pani inż. Edyta Wawrzyczek absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za pracę pt.: „Analiza i ocena wykorzystania metody FMEA do doskonalenia jakości procesu wytwarzania komponentów gumowo-plastikowych w przedsiębiorstwie Takoni Sp. z o.o.” napisaną pod kierunkiem dra inż. Ignace4go Józkowicza
 • Pani inż. Agnieszka Woźniczko absolwentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za pracę pt.: „Analiza i ocena wykorzystania metody FMEA do doskonalenia jakości procesu wytwarzania przewodów paliwowych na przykładzie TI Poland.” napisaną pod kierunkiem dra inż. Ignacego Józkowicza
 • Pan inż. Krzysztof Jeż absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za pracę pt.: „Analiza i ocena wpływu parametrów procesu druku 3D na jakość i właściwości wytrzymałościowe gotowego detalu na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego.” napisaną pod kierunkiem dr inż. Jadwigi Malkiewicz
 • Pan inż. Damian Walczak absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za pracę pt.: „Projekt redukcji kosztów braku zgodności dla operacji zgrzewania nakrętek  w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży Automotive.” napisaną pod kierunkiem dr inż. Jadwigi Malkiewicz
 • Pan inż. Bartosz Kołodziej absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji za pracę pt.: „Analiza B.H.P w firmie serwisowej wózki widłowe na wybranych stanowiskach.” napisaną pod kierunkiem dra inż. Rafała Karasia
 • Pani mgr Katarzyna Kaszubska, absolwentka kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji otrzymuje wyróżnienie za prace napisaną pod kierunkiem dra inż. Ignacego Józkowicza, pt. „Analiza i ocena systemu kontroli jakości z uwzględnieniem specyfiki produktu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa”

 

Artyści dla absolwentów

Cieszyńską Galę Akademicką uświetnił występ zespołu „Lekko” w składzie Estera Witoszek – wokal; Jakub Barański – klawisze;  Michał Kasztura – gitara

 

Gratulujemy wszystkim absolwentom osiągniętych wyników.