Dla pracowników

 • Instrukcje dla nauczycieli i filmy instruktażowe

  Szanowni Państwo,

  Poniżej znajdują się materiały oraz ogłoszenia dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem aplikacji Teams oraz platformy Moodle.

  ADRESY MAILOWE

  W związku z organizacją zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 oraz w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu dydaktycznego został dla każdego z Państwa utworzony adres email w domenie @wsb.edu.pl. Posiadanie adresu mailowego w domenie WSB jest konieczne również w związku z organizacją znaczącej części zajęć online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Adresy stworzone w ubiegłym semestrze z dopiskiem online zostaną wyłączone z końcem października. Prosimy o logowanie się do poczty oraz do aplikacji Teams utworzonymi zgodnie z zasadą: pierwsza litera imienia oraz nazwisko @ wsb.edu.pl

  Szczegółowe informacje zostały przesłane na Państwa adresy mailowe.

  Adresy mailowe w domenie Uczelni stają się oficjalnym kanałem komunikacji ze studentami oraz z pracownikami Uczelni, a także pozwolą na usprawnienie komunikacji.

  Począwszy od 01.10.2020 r. w komunikacji ze studentami oraz pracownikami Uczelni NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE prywatne adresy mailowe.

  APLIKACJA MS TEAMS

  Poniżej instrukcje dotyczące prowadzenia zajęć w aplikacji TEAMS

  Film instruktażowy – pierwsze kroki w aplikacji Teams dla nauczycieli

  Wprowadzenie do aplikacji  MS Teams

  Konfigurowanie spotkań w aplikacji MS Teams 

   

   

  WSPARCIE W ZAKRESIE MS TEAMS DZIAŁ IT
  mail:  pomoc.office365@wsb.edu.pl 
  tel. 32 295 93 03

  PLATFORMA MOODLE

  Prosimy o logowanie się do Platformy e-learningowej (Moodle)

  Wszystkie materiały treningowe dostępne są po zalogowaniu.

  Login to adres mailowy, hasło jest tym samym hasłem, którego używacie Państwo do logowania się do Wirtualnej Uczelni.

  Po zalogowaniu się prosimy o zapoznanie się z materiałami treningowymi tworzonymi w ramach kursu Poznaj Moodle. Znajdziecie go Państwo w zakładce – Dla prowadzących – Poznaj Moodle

  Link: https://online.wsb.edu.pl/course/view.php?id=2

  Wszystkie aktualności dotyczące pracy w Platformie Moodle znajdują się, po zalogowaniu, w zakładce Standard kształcenia zdalnego. Prosimy na bieżąco śledzić aktualności

  Link do nagrania z webinarów

  • Jak korzystać z platformy OnlineWSB w wersji 3.9 do prowadzenia zajęć zdalnych – spotkanie z dnia 21.09.2020
  • Budowanie e-kursu na platformie OnlineWSB - jak poprowadzić wykłady? - spotkanie z dnia 23.09.2020
  • Budowanie e-kursu na platformie OnlineWSB - jak poprowadzić ćwiczenia? - spotkanie z dnia 25.09.2020

  https://online.wsb.edu.pl/course/view.php?id=187

  astanik@wsb.edu.pl
  ichonca@wsb.edu.pl
  wgrzejdziak@wsb.edu.pl

   

 • Biblioteka akademicka

  Biblioteka Akademicka Akademii WSB została otwarta dla użytkowników. Czytelnicy mogą swobodnie zamawiać publikacje do wypożyczenia i odbierać je w godzinach pracy Biblioteki, dotyczy to również zwrotów. Z zasobów dostępnych w czytelni można korzystać w wyznaczonym do tego miejscu, którego dezynfekcja będzie przeprowadzona po każdym użytkowaniu. Korzystanie z Biblioteki Akademickiej  Akademii WSB odbywa się z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się pojedynczo. Czytelnicy proszeni są o założenie na twarz maseczki lub przyłbicy. Pozostali czytelnicy powinni oczekiwać na zewnątrz pomieszczenia biblioteki zachowując dystans społeczny.

  Poniżej znajdują się szczegółowe wytyczne dot. korzystania z zasobów Biblioteki Akademickiej przez pracowników Uczelni.

 • Praca zdalna

  Zgodnie z zrządzeniem Rektora nr 44/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej, obowiązku powiadomienia o objęciu kwarantanną oraz korzystania z uprawnień w sytuacjach uzasadnionych narażeniem zachorowania na COVID-19 (Koronawirus) przypomina się, że decyzję o zastosowaniu zdalnego systemu pracy podejmuje bezpośredni przełożony za zgodą Rektora. W tym celu przygotowano wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w formie zdalnej w zw. ze stanem zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 (Koronawirus), który znajduje się poniżej.

  Proszę pamiętać, że po wyrażeniu zgody przez Rektora na pracę zdalną i użytkowanie przez Państwa komputera poza terenem Uczelni komputer ten MUSI zostać zaszyfrowany. Załączony wniosek zawiera wszystkie zgody dot. użytkowania urządzenia poza terenem Uczelni, VPN oraz korzystania z dokumentów AWSB – nie trzeba składać kilku wniosków.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji