Przed obroną

Oto kilka najważniejszych informacji z perspektywy zakończenia ostatniego semestru studiów i przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

 

 • 1. Zaliczenie semestru

  Zaliczenie semestru oznacza uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, w tym seminarium dyplomowego. Ocena z seminarium dyplomowego jest dowodem, że promotor przyjął do obrony pracę dyplomową.

  Co zrobić gdy student nie zaliczył jakiegoś przedmiotu?

  W takiej sytuacji należy NIEZWŁOCZNIE złożyć podanie o przedłużenie sesji, które pozwala wydłużyć termin zaliczeń.

  Po uzyskaniu zaliczeń student składa pracę dyplomową i broni ją w drugim terminie.

  Co zrobić gdy student ma wszystkie zaliczenia z wyjątkiem seminarium?

  W takiej sytuacji student musi  NIEZWŁOCZNIE złożyć podanie o przesunięcie terminu składania pracy. (wzór do pobrania z zakładki  Wzory pism)

  Podanie powinno być w momencie jego składania podpisane przez Promotora.  Następnie jest rozpatrywane przez Dziekana.

  Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego gdyż do momentu złożenia pracy dyplomowej student jest wciąż na ostatnim semestrze studiów. Oddanie pracy dyplomowej do obrony przerywa obowiązek dokonywania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie.

 • 3. Dyplom

  Wydanie dyplomu w języku polskim jest nieodpłatne, natomiast odpisu w  języku obcym (j. angielski, j. niemiecki)  - wynosi 40 zł. 

  Przy składaniu pracy dyplomowej w dziekanacie student sklada wydruk z konta bankowego potwierdzenia uregulowania opłaty za dyplom. Wybierając dyplom w języku obcym nalezy złożyć dodatkowe odręcznie napisane podanie.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem semestru lub Prodziekanem.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją formatowania pracy dyplomowej - TUTAJ

Uwaga! Zalecamy przeglądanie prezentacji w przeglądarce, w trybie edycji - tak jak otworzy się z linku. W przypadku trybu prezentacji, w zależności od systemu i przeglądarki niektóre multimedia mogą nie otwierać się prawidłowo.

W razie problemów z otworzeniem pliku proszę o kontakt na adres jiwaniak@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji