Kierunek

MENEDŻER JAKOŚCI | ŻYWIEC

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Kierownik studiów: mgr Andrzej Żukowski

Program studiów opracowany przez  TÜV NORD Polska Sp. z o.o. oraz Uczelnię uwzględnia najnowsze wymagania standardów ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Istnieje więc duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów skutecznie zarządzających jakością. Dzięki ich umiejętnościom i kompetencjom firmy mogą się rozwijać, zwiększać sprzedaż i zdobywać nowe rynki.

 • Atuty

  • absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo, po zdanych egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji wydane przez TÜV NORD Polska - Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego ZSZ TÜV NORD Polska *
  • bezpłatne, autorskie materiały szkoleniowe zawierające normy i zagadnienia certyfikacji
  • zajęcia prowadzone przez praktyków z jednej z czołowych firm w zakresie zarządzania jakością TÜV NORD Polska
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma
  • certyfikaty potwierdzające znajomość metod: Metoda Kaizen, Six Sigma, system 5S.
 • Praca

  Kwalifikacje i kompetencje
  Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3800 zł  

   

 • Partnerzy

  Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Jakością są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein/Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego), jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki. Jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest dyspozycyjność dla klientów w każdym zakątku globu, jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.

  www.tuv-nord.pl

 • Cel

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

 • Uczestnicy

  Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo po zdanych egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji, wydane przez TÜV NORD Polska, na Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego ZSZ TÜV NORD Polska. Egzaminy prowadzone są przez przedstawiciela TÜV NORD. Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego. Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji).

 • Praktyczny charakter studiów

  Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji. Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki  poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań, łącznie z technikami identyfikowania, oceny i zarządzania  ryzykiem.

 • Program kierunku

  1. System zarządzania jakością: Kontekst organizacji i przywództwo
  2. System zarządzania jakością: Wsparcie i zapewnienie zasobów
  3. Zarządzanie ryzykiem
  4. Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi
  5. Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie
  6.  System Zarządzania Środowiskowego
  7. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  8. Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja
  9. Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji
  10. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami
  11. Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi
  12. Odpowiedzialność i prawo
  13. Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
  14. Metody statystyczne
  15. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia
  16. Narzędzia ciągłego doskonalenia
  17. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

  Forma zaliczenia: test  sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze.

  Część zajęć w formule online.

 • Wykładowcy

  Kadrę wykładowców TÜV NORD Polska  prowadzącą  zajęcia w ramach studiów, stanowią trenerzy- praktycy, często z doświadczeniem menedżerskim, auditorskim i pedagogicznym, profesjonalnie przygotowani w zakresie technik prowadzenia szkoleń, wykładów czy warsztatów  oraz wykładowcy danej Uczelni.

   

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry

  Liczba godzin: 170

  Część zajęć w formule online (Blended learning).

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji