Legia Akademicka - ostatnia szansa na zgłoszenie udziału w szkoleniu wojskowym dla studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza studentów Akademii WSB  Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach programu Legia Akademicka. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków.

Uwaga tylko do 6 marca trwa dodatkowy nabór wniosków. Skorzystaj z możliwości zdobycia stopnia wojskowego w trakcie studiów

Legia Akademicka - prosta droga do pracy w mundurze

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej.

Szkolenie teoretyczna i co dalej?


Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

  • moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statutu szeregowego rezerwy
  • moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statutu podoficera rezerwy

Legia Akademicka - czy możesz wziąć udział?


Możesz zgłosić się do uczestnictwa w programie Legia Akademicka, jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie,
  • jesteś studentem,
  • przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

Wypełnij aplikację

Pobierz i wypełnij dokumenty:

Wniosek - plik .doc


prosimy Państwa o wypełnienie wniosku i przesłanie skanu na adres kdrozd@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji