Legia akademicka - rejestracja

W roku akademickim 2021/2022 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB będzie realizowana V edycja projektu „Legia Akademicka”. To przedsięwzięcie skierowane do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Projekt obejmuje dwie części szkolenia: teoretyczną i praktyczną.

Dla kogo? 

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej, jeśli:

 • Posiadasz obywatelstwo polskie;
 • Jesteś studentem Uczelni Wyższej;
 • Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowości, aby odbyć kwalifikację wojskową).


Możesz realizować szkolenie w poszczególnych modułach, jeśli:

 • podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz realizować trwającą 3 tygodnie część praktyczną szkolenia. Po złożeniu przysięgi wojskowej na koniec modułu, możesz podejść do modułu podoficerskiego w trakcie tej samej przerwy letniej;
 • podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym, bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerski na część teoretyczną w uczelni i część praktyczną w jednostce wojskowej. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala rezerwy;
 • oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy oraz posiadają status studenta.
  Jak aplikować?

MODUŁ PODSTAWOWY I PODOFICERSKI:

 1. Złóż Wniosek (1) na naszej Uczelni (Dziekanat). Jeśli chcesz realizować oba moduły, zaznacz je we Wniosku (1);
  Uczęszczaj na zajęcia teoretyczne;
  Zalicz egzamin z części teoretycznej;
  Odbierz zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej;
 2. Złóż na uczelni Wniosek (2) o powołanie na ćwiczenia wojskowe;
  Odbierz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe;
  Staw się we wskazanej jednostce wojskowej, odbądź szkolenie i złóż przysięgę wojskową. Moduł podoficerski kończy się egzaminem.

MODUŁ OFICERSKI:

 1. Złóż Wniosek (1) na naszej Uczelni (Dziekanat);
 2. Do Wniosku załącz: kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera, oświadczenie RODO, a także dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje (kopie dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów);
  Zobacz, na co będzie zwracała uwagę komisja podczas oceny wniosków, zapoznaj się z Ankietą Kwalifikacyjną.

O projekcie


„Legia Akademicka” to projekt skierowany do studentów zainteresowanych pełnieniem służby zawodowej. Obejmuje on dwie części szkolenia:

teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym,
praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. 
Część teoretyczna będzie realizowana w dwóch modułach: 

podstawowy (15 godzin) – 13 godzin to szkolenie programowe + 2 godziny egzamin,
podoficerski (15 godzin) – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin.

Gdzie przesłać dokumenty?

Wypełniony wniosek prześlij w formie skanu na adres e-mail dr Edyty Nowak-Żółty ezolty@wsb.edu.pl

Masz pytania dotyczące Legii Akademickiej - zadzwoń do Jagody Nocoń - tel.: 511 727 717

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji