Data

15.05.2019

Zakończenie I etapu programu Legii Akademickiej

28 kwietnia 2019 r. zakończyły się wykłady prowadzone dla uczestników projektu Legii Akademickiej pt.: „Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna. W wykładach brało czynny udział 21 studentów i studentek Akademii WSB Dąbrowy Górniczej oraz wydziałów w Krakowie i Cieszynie, a także z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 19 uczestników zdecydowało się przystąpić do kolejnego etapu programu.

Zajęcia w ramach części teoretycznej projektu, która obejmowała 30 godzin, prowadził kpt. dr Maciej Karwas. Przedmiotem zajęć były m.in. treści dotyczące:

-       zachowania się żołnierzy w różnych sytuacjach,

-       ceremoniału wojskowego, hymnu państwowego, godła państwowego, flagi państwowej,

-       praw i obowiązków żołnierza,

-       zasad prowadzenia działań taktycznych,

-       struktur organizacyjnych i wyposażenia rodzajów sił zbrojnych,

-       taktyki, działań obronnych, działań w natarciu,

-       bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym,

-       budowy, przeznaczenia i właściwości broni strzeleckiej,

-       zasad strzelania,

-       obrony przed bronią masowego rażenia,

-       obrony przeciwlotniczej,

-       łączności w wojsku,

-       map w wojsku,

-       wyposażenia medycznego żołnierza,

-       podstawowych wiadomości dotyczących anatomii i fizjologii,

-       logistyki w wojsku.

Szkolenie zakończyło się pisemnym testem. 19 uczestników programu podjęło decyzję o złożeniu wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Program Legii Akademickiej ma na celu pobudzenie wśród studentów świadomości obronnej oraz pozyskanie wykwalifikowanych i doskonale przygotowanych osób na potrzeby systemu obronnego kraju. Odbyte zajęcia teoretyczne stanowiły pierwszy krok w tym kierunku i stały się szansą na zdobycie unikalnych umiejętności i kwalifikacji oraz wzbogaciły CV każdego studenta. Kolejne etapy programu to 21 – dniowe podstawowe szkolenie wojskowe oraz - dla osób chcących swoje losy zawodowe związać z wojskiem polskim - 21 – dniowe podoficerskie szkolenie wojskowe.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji