Data

17.03.2018

X Festiwal Nauki w Cieszynie

W dniach od 13-15 marca 2018 r. w murach cieszyńskiego Wydziały Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu odbył  X Festiwal Nauki w Cieszynie. Celem Festiwalu było przybliżenie społeczeństwu tematyki prowadzonych badań naukowych, zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami i odkryciami oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie. 

Program X Festiwalu Nauki w Cieszynie

Wtorek 13.03.2018


09.00 - Lubomira Trojan "Design thinking"

Poszukiwanie innowacyjnych dróg rozwoju jest dziś  koniecznością i oczywistością. Dostrzegają to nie tylko firmy, ale także instytucje publiczne, szczególnie w takich dziedzinach jak edukacja, transport, telekomunikacja, opieka zdrowotna, opieka nad osobami starszymi. We wszystkich tych branżach liczą się rozwiązania, które są bliskie rzeczywistym potrzebom ludzi. W ich znalezieniu i zaplanowaniu pomóc mogą projektanci usług i metodologia, którą się posługują.  Jest to metoda myślenia projektowego (design thinking) i pokrewne jej projektowanie usług (service design). Pomagają one zrozumieć potrzeby użytkowników i zaproponować optymalną dla nich usługę, czy produkt. Te metody warto znać, by wprowadzić nawet małe zmiany w szkole, ale też by odnosić sukcesy w przyszłym życiu zawodowym.

Lubomira Trojan

mgr Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn) Etnolog i antropolog kultury.Zajmuje się promocją wzornictwa jako narzędzia zmiany firm, regionów, instytucji samorządowych.  Specjalizuje się w projektowaniu usług i projektowaniu społecznym, a także w procesach mających na celu łączenie dizajnu z tradycją. Koordynuje badania i działania warsztatowe związane z innowacyjnym wykorzystaniem tradycyjnych wzorów kulturowych, materiałów oraz technik rzemieślniczych. Prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu projektowania usług i projektowania włączającego.


10.00 - dr Jerzy Gąsiorowski - Miejsce zbrodni – jak rozwikłać tajemnicę morderstwa? Kryminalistyczne możliwości zwalczania przestępczpści


W jaki sposób prowadzić oględziny miejsca zbrodni, jak pracują eksperci, by rozwiązać kryminalne zagadki i rozwikłać tajemnicę zbrodni? Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnej pracy na sprzęcie wykorzystywanym na miejscach przestępstw, m in. ujawnianie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych, pobieranie materiału porównawczego (daktyloskopia), tworzenie profesjonalnego komputerowego portretu pamięciowwgo. Uczestnicy warsztatów będą mogli sprawdzić swoje możliwości zapamiętywania i odtwarzania śladu pamięciowego w komputerowym teście odtwarzania wyglądu człowieka.

dr Jerzy Gąsiorowski 

Dr Jerzy Gąsiorowski
doktor nauk prawnych, ekspert w dziedzinie kryminalistyki, wieloletni pracownik służb kryminalnych i pionu edukacji Policji. Autor publikacji z zakresu prawa, kryminalistyki i prawa policyjnego, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Narodowego i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gówniczej.

Dr Aleksandra Sojka
Doświadczony specjalista w dziedzinie kryminalistyki, autor publikacji z zakresu prawa, kryminalistyki, pracownik instytucji wymiaru sprawiedliwości.


11.30 - dr inż.  Łukasz Wróblewski - Planowanie strategiczne a rozwój kariery zawodowej

Łukasz Wróblewski  dr inż. Łukasz Wróblewski - Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, muzyk, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w latach 2013-2015, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSB. Współpracował z New York Philharmonic czy The Metropolitan Opera, organizator przedsięwzięć artystycznych, autor publikacji w języku polskim, czeskim oraz angielskim poświęconych marketingowi i zarządzaniu w kulturze (w tym trzech autorskich książek wydanych w renomowanych wydawnictwach w Warszawie i Berlinie). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz członek Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” organizowanej w Cieszynie. Podróżnik, pasjonat i kolekcjoner instrumentów astronawigacyjnych oraz muzycznych. 


12.00 - prof. Robert Socha - Świadomość jako gwarant naszego bezpieczeństwa 

 Robert Socha prof. dr hab. Robert Socha - jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Był oficerem bielskiej policji w latach 1999-2011, teraz jest dyrektorem Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wykładowcą akademickim, komendantem Straży Miejskiej w Skoczowie  i prezesem Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Za działalność na rzecz bezpieczeństwa województwa śląskiego wyróżniony przez Marszałka Województwa srebrną odznaką "Zasłużony dla województwa śląskiego".  

Środa 14.03.2018

 

10.00 - Ilona Jadwińska - Dieta dla mózgu

  Ilona Jadwińska - specjalista ds. żywienia i promocji zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.


10.00 - dr Jarosław Legięć - Sekrety skutecznego handlowca

Jeżeli handlowiec robi tylko to, co robił zawsze, to sprzedaje dokładnie tylko tyle, ile zawsze sprzedawał… Nie rozwijając swojego rynku sprzedaży oznacza, początek końca firmy, którą reprezentuje. Dlatego najważniejszym dla rozwoju handlowca jest świadomość, iż sprzedawanie jest umiejętnością, którą jako taką można doskonalić.
Zadaniem dobrego handlowca NIE JEST SPRZEDANIE – LECZ spowodowanie ŻE JEGO ROZMÓWCA KUPI to, co handlowiec proponuje! Handlowiec pomaga nigdy nie zmuszając. Pozyskuje klienta, a nie triumfuje nad nim. Słucha, zanim coś powie, popatrzy zanim się pokaże, mówi o kliencie zanim zacznie mówić o sobie.
Wymaganymi współcześnie postawami handlowca w procesie sprzedaży jest, podejście doradcze (obiektywne) wzbudzające największe zaufanie u klienta, ponieważ celem w tym przypadku jest rozwiązanie czyjegoś problemu. Uczciwość w sprzedaży, lepiej czegoś nie powiedzieć niż przekazać błędne informacje. Koncentracja na kliencie, gdyż to on jest najważniejszy w trakcie trwania rozmowy, oraz sprzedawanie korzyści nie produktu.
Handlowiec musi sobie stale zadawać pytanie. Dlaczego ludzie kupują?

 Jarosław Legięć Dr Jarosław Legięć – absolwent politologii. Pracę doktorską: „Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera” obronił w Uniwersytecie Śląskim. Wieloletni trener sprzedaży. Interesuje się historią polskiej filozofii, filozofią społeczną, filozofią pracy oraz filozofią polityki. 


 


17.00 - Ilona Jadwińska "Profilaktyka żywieniowa po 50 roku życia" - wykład dla UTW Cieszyn 

  Ilona Jadwińska - specjalista ds. żywienia i promocji zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.  

Czwartek  15.03.2018

09.00 - Robotyka i programowanie dla dzieci – firma Kreativo

Warsztaty z robotyki i programowania, podczas których dzieci samodzielnie zaprogramują robota z klocków LEGO i wprawią go w ruch. Dzieci w przyjazny sposób poznają tajniki programowania i świetnie się bawią od razu obserwując efekty swoich działań. Zajęcia rozwijają kreatywność dziecka i logiczne myślenie zachęcając do zainteresowania przedmiotami ścisłymi i pobudzając ciekawość otaczającym światem.

Kreativo 

INSTRUKTOR:
Mateusz Fryda, certyfikowany instruktor robotyki i programowania LEGO posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
 

KREATIVO:
- Inspirujemy, pobudzamy kreatywność i zainteresowanie światem. Budujemy kluczowe kompetencje XXI wieku świetnie się przy tym bawiąc. Prowadzimy zajęcia z robotyki i programowania dla kilkuset dzieci w Cieszynie i okolicach09.30 - dr hab.Wojciech Śmieja - Męskość w polskiej kulturze - instrukcja obsługi

Fenomen męskości w naukach społecznych i humanistycznych traci swą przezroczystość - męskość staje się "modnym" zagadnieniem i przedmiotem dociekań interdyscyplinarnych masculinity studies. Badacze kultury, społeczeństwa, polityki i ekonomii zaczynają rozumieć, że fenomen męskości jest uwarunkowany kulturowo i historycznie zmienny, a jego kształt wpływa na całość naszego świata społecznego. W trakcie wykładu postaram się wskazać różne tradycje, wzory i stereotypy, którymi posługują się współcześni polscy mężczyźni w kształtowaniu swoich (męskich) tożsamości.

 Wojciech Śmieja dr hab. Wojciech Śmieja -  literaturoznawca, polonista, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, wykładał także na uniwersytetach w Niemczech (Greifswald) i Francji (Lille), stypendysta w Stony Brook University (Nowy Jork). Autor 3 książek naukowych, kilkudziesięciu artykułów w najważniejszych polskich periodykach humanistycznych. Interesuje się literaturą i kulturą polską XX wieku, które bada z wykorzystaniem innowacyjnych metodologii gender, queer, masculinitiy studies.


10.30 - Edyta Nowak Żółty - Czy istnieje szczepionka na stres przed egzaminem?

Stres przed egzaminem jest zjawiskiem naturalnym jednak warto wiedzieć, że jego siła odczuwania zależy w dużej mierze od nas. Na zajęciach dowiesz się jak spowodować by stres dodawał ci sił, a nie blokował przed działaniem, poznasz także konkretne sposoby obniżania napięcia i redukowania złych emocji.

 Edyta Nowak Zółty Edyta Nowak-Żółty -Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nauczyciel akademicki, trener i coach współpracujący z wiodącymi, polskimi firmami szkoleniowymi. Specjalista do spraw zdalnej edukacji. Od 15 lat jest  czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca. Prowadzi warsztaty i szkoleni  z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie.

 

10.30 - Regina Bogaczk - Update your brain!

 
Zapoznanie uczestników z prawidłowościami pamięci i technikami wspierającymi szybkie zapamiętywanie. Warsztat wyposaży uczniów w praktyczne umiejętności usprawniania procesu uczenia się poprzez wykorzystanie mnemotechnik i wiedzy o tym, jak uczyć się efektywnie i sprawić by nauka była przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Główne treści: – główne prawa funkcjonowania pamięci – usprawnianie koncentracji uwagi – mechanizmy zapamiętywania – mnemotechniki

 Regina Bogaczyk Regina Bogaczyk  - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nauczyciel akademicki, psycholog, trener. Absolwentka Studiów Podyplomowych dla Biegłych Sądowych Psychologów. Słuchaczka Seminarium Doktorskiego przy Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalizuje się w psychologii klinicznej oraz w psychologii zarządzania. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz w pracy klinicznej z pacjentami. Prowadziła szkolenia z zakresu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i chorobą Alzheimera w Polsce i za granicą. 

11.00 - mgr inż. Piotr Sroczyński -  App Inventor 2: Twoja pierwsza apka na Androida

Urządzenia mobilne zrewolucjonizowały świat. Nie udało by się to jednak bez aplikacji, które czynią je użyteczne. Dziś, dzięki rozwiązaniu jednej z najlepszych na świecie uczelni technicznych Massachusetts Institute of Technology: MIT App Inventor, nie będąc programistą, każdy może stworzyć i opublikować swoją aplikację mobilną, która być może zmieni świat. Przyjdź i dowiedz się więcej!

Współprowadzący:
Członkowie Klubu Studenckiego F44 Red: Piotr Niemczuk i Adam Polok


11.20 - dr Katarzyna Tobór-Osadnik - Oblicz swój efekt cieplarniany


Wykład omawia główne przyczyny efektu cieplarnianego: czym są gazy cieplarniane i jakie są ich źródła emisji do atmosfery? Następnie przybliżone będzie pojęcie śladu węglowego i „naszego” wpływu na jego powstanie. Zaprezentowane zostaną prognozy wielkości emisji gazów cieplarnianych w Europie i na świecie w najbliższych latach i czym to grozi naszej Planecie. Na zakończenie każdy słuchacz będzie wiedział nie tylko jak policzyć swój udział w tworzeniu gazów cieplarnianych w codziennym życiu, ale też jak być w przyszłości bardziej przyjaznym dla atmosfery Ziemi. 

Katarzyna Tobór - Osadnik  Absolwentka Wydziału Górnictwa i Geologii specjalności Przeróbka Kopalin Stałych. Doktor nauk technicznych z zakresu Organizacji i Ekonomiki Górnictwa. Adiunkt wKatedrze Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Wykładowca na wszystkich typach i kierunkach studiów z przedmiotów takich jak: podstawy ekonomii, strategie marketingowe, organizacja i zarządzanie. Prowadzi badania naukowe z zakresu tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnienie systemów wartości (etos zawodu, bezpieczeństwo pracy). Autorka wielu referatów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautorka licznych Badań Katedralnych z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. Ukończone Studium Pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki na Politechnice Śląskiej. Ukończone studia podyplomowe prowadzone przez Holenderski Instytut Marketingu. Uzyskała dyplom trenera i specjalisty z zakresu Zarządzania Marketingowego. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Górnictwa i Geologii. W swojej karierze zawodowej zajmowała także stanowiska kierownicze w polskich przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji