Specjalność

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | GLIWICE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to specjalność przygotowująca do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych, w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. W ramach specjalności realizowane są zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji małego dziecka z zaburzeniami ruchowymi i przewlekle chorego, stymulacji aktywności poznawczej, metod aktywnego słuchania muzyki wg . B. Strauss, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z rzadkimi wadami genetycznymi

  Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ośrodkach wczesnej interwencji, w przedszkolach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, w żłobkach, klubikach dziecięcych, a także jako asystent rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju. Może podejmować aktywność zawodową, jako pracownik/ założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i wsparciem dla jego rodziny.  

  Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE

 • Program studiów

  • Wczesne wspomaganie rozwoju – podstawy teoretyczne
  • Neuropsychologia i psychologia kliniczna dziecka
  • Problemy rodziny dziecka  z zaburzeniami rozwoju
  • Diagnoza psychopedagogiczna dziecka 
  • Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna dziecka
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym 
  • Wspomaganie rozwoju dziecka  z opóźnieniem psychoruchowym,  z niepełnosprawnością intelektualną   
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ADHD 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami wzroku 
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami słuchu 
  • Podstawy prawne organizacji wczesnego wspomagania rozwoju w instytucjach
 • Uczymy praktycznie

  W programie kształcenia na specjalności wczesne wspomaganie rozwoju istotne miejsce stanowią zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z Centrum Diagnostyki  i Terapii „In Corpore”, które jest nowoczesną placówką oferującą holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz aktualnych trendów i metod pracy. Ponadto Uczelnia utworzyła specjalistyczne laboratoria pedagogiczne do realizacji zajęć dydaktycznych takie jak: laboratorium edukacji muzycznej, laboratorium edukacji językowej oraz laboratorium sztuki artystycznej.
  Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela – specjalisty  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju wyraża się poprzez odpowiednio dobraną kadrę dydaktyczną i szeroką ofertę zajęć praktycznych takich jak: zajęcia ze specjalistami z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopadagogiki, terapii zajęciowej, specjalistami terapii behawioralnej dzieci i młodzieży.

   

 • Rekomendacje

  Realizowany program specjalności wczesne wpomaganie rozwoju uzyskał pozytywną opinie terapeutów, lekarzy, fizjoterapeutów oraz specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i medycznych, mających na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  i znacznym, niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością sprzężoną. 

 • Opłaty

  Pedagogika - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

   

  ** Nie dotyczy cudzoziemców 

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji