Data

25.10.2021

Tagi

Bezpłatne szkolenie AWS Academy Cloud Foundations (ACF)

Serdecznie zapraszamy do zapisów na bezpłatne szkolenie AWS Academy Cloud Foundations (ACF). Kurs przygotowuje do egzaminu AWS Cloud Practicioner. Szkolenie obejmuje 20 h dydaktycznych i jest realizowane w formie praktycznej online (w tym 10h pracy samodzielnej i 10h w czasie rzeczywistym z prowadzącym online).

Szkolenie - etapy

Szkolenie podzielone jest na 3 części:

- 2h pierwsze zajęcia wprowadzające (założenie kont, omówienie szczegółów zaliczenia, pretest)

- 10h praca własna na platformie elearningowej AWS (materiały video, testy cząstkowe, prezentacje wraz z opisami szczegółowymi)

- 8h wirtualne laboratoria na platformie AWS (poznanie konsoli AWS, 6 laboratoriów technicznych polegających na uruchomieniu określonych usług, post-test)

 

Terminy

Proponujemy Państwu trzy terminy do wyboru:

 

I termin:

8.11.2021 r. godz. 8:00 2 godziny dydaktyczne (wprowadzenie)

22.11.2021 r. godz. 10:00 8 godzin dydaktycznych (zakończenie)

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu w w/w terminie proszone są o wypełnienie deklaracji:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I TERMIN

Prosimy o wypełnienie deklaracji do czwartku 28.10.2021,


 II termin:

15.11.2021 r. godz. 8:00 2 godziny dydaktyczne (wprowadzenie)

29.11.2021 r. godz. 10:00 8 godzin dydaktycznych (zakończenie)

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu w w/w terminie proszone są o wypełnienie deklaracji:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY II TERMIN

Prosimy o wypełnienie deklaracji do czwartku 28.10.2021.


III termin:

22.11.2021 r. godz. 8:00 2 godziny dydaktyczne (wprowadzenie)

06.12.2021 r. godz. 10:00 8 godzin dydaktycznych (zakończenie)

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu w w/w terminie proszone są o wypełnienie deklaracji:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY III TERMIN

Prosimy o wypełnienie deklaracji do czwartku 28.10.2021.


 Szkolenia są całkowicie bezpłatne.

Po ukończeniu tego kursu studenci będą potrafili:

• Zdefiniować chmurę AWS

• Wyjaśnić filozofię wyceny usług AWS

• Zidentyfikować globalne elementy infrastruktury AWS

• Opisać środki bezpieczeństwa i zgodności AWS Cloud, w tym AWS Identity and Access Management (IAM)

• Utworzyć wirtualną chmurę prywatną (VPC)

• Używać Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Lambda i AWS Elastic Beanstalk

• Rozróżniać Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Elastic File System (Amazon EFS) i Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier)

• Korzystać z usług baz danych AWS, w tym usługi Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift i Amazon Aurora

• Wyjaśnić zasady architektoniczne AWS Cloud

• Rozumieć kluczowe koncepcje związane z elastycznym równoważeniem obciążenia, Amazon CloudWatch i Amazon EC2Auto Scaling

 

Program

Program kursu obejmuje:

Moduł 0 - Wstęp

Moduł 1 - Przegląd koncepcji chmury

Moduł 2 - Ekonomia i rozliczenia w chmurze

Moduł 3 - Przegląd globalnej infrastruktury AWS

Moduł 4 - Bezpieczeństwo AWS

Moduł 5 - Sieć i dostarczanie treści

Moduł 6 - Podstawowe usługi obliczeniowe

Moduł 7 - Przechowywanie i składowanie danych

Moduł 8 - Bazy danych

Moduł 9 - Architektura chmury

Moduł 10 - Automatyczne skalowanie i monitorowanie infrastruktury

 

Szkolenie realizowane są w ramach projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji