Data

19.11.2021

Tagi

Tworzenie aplikacji w języku Java na platformie Android - nowa edycja kursu

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór studentów ostatnich czterech semestrów, którzy chcą wziąć udział w nowej edycji kursu "Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android", w terminie 19, 22, 28.11 i 03.12.2021 r.

UWAGA: Uczestnicy tego szkolenia poznają zagadnienia, których znajomość jest niezbędna aby uczestniczyć w planowanych w kolejnych miesiącach bezpłatnych szkoleniach: Programowanie w języku Java I i Programowanie w języku Java II!

(szkolenie 4-dniowe obejmujące 32 h dydaktycznych) w godzinach od 9:00 do 16:00 na platformie ZOOM.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, proszone są o wypełnienie ankiety do wtorku 09.11.2021:

https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=928449&lang=pl

Java jest niezmiennie najpopularniejszą technologią na rynku pracy – jej znajomość otwiera drogę do kariery w obszarze IT.

Szkolenie ma na celu wyposażyć studentów w wiedzę i umiejętności tworzenia aplikacji działających w systemie operacyjnym Android z naciskiem na realizację podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych dla tej platformy. Na szkoleniu omówione będą tematy z zakresu architektury systemu Android oraz aplikacji tego systemu, przygotowania nowego projektu z uwzględnieniem podstawowych elementów programowania aplikacji dla Androida, zapoznanie z dostępnymi narzędziami developerskimi.
Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne tworzenie aplikacji Android.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji