Data

24.05.2021

Transgraniczny Panel Energetyczny

Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji Transgraniczny Panel Energetyczny organizowanej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu „Transgraniczny Panel Energetyczny” dofinansowanego z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki. Celem konferencji jest upowszechnienie w środowisku regionu transgranicznego – Śląska Cieszyńskiego – wyników badań naukowych oraz płynących z nich wniosków i rekomendacji, które mają istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych, transportowych, w przede wszystkim kotłowni przydomowych na Śląsku Cieszyńskim.

Problematyka zwalczania smogu jest w regionie Śląska Cieszyńskiego jednym z kluczowych wyzwań społecznych, gospodarczych, turystycznych i wizerunkowych. Tzw. róża wiatrów, która wynika z układu przestrzennego na Śląsku Cieszyńskim powoduje, że zanieczyszczenia pyłowe ze strony czeskiej i słowackiej migrują do Polski i odwrotnie (wraz ze zmianą kierunku wiatrów), dlatego w całym regionie należy położyć duży nacisk na popularyzację dorobku naukowego sprzyjającego walce ze smogiem. Dzięki promowaniu dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań we wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz pozytywnych wzorców zachowań społecznych, kierunkowanych na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój tego obszaru, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, stopniowo zmieniać się będzie podejście do tego problemu różnych grup interesariuszy po stronie polskiej, czeskiej i słowackiej, czego efektem będzie zmiana postaw i ograniczenie zanieczyszczeń.

Program

Strona www - Transgraniczny Panel Energetyczny

OPŁATY

udział w konferencji jest bezpłatny

Dzień I

Dzień II

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji