O konferencji

 

TRANSGRANICZNY PANEL ENERGETYCZNY

Konferencja dofinansowana jest z programu "Doskonała Nauka" Ministra Edukacji i Nauki

 

ORGANIZATOR

Akademia WSB
dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB


TERMIN KONFERENCJI

27-29 września 2021 roku


CEL KONFERENCJI

Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji Transgraniczny Panel Energetyczny organizowanej przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach projektu „Transgraniczny Panel Energetyczny” dofinansowanego z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki. Celem konferencji jest upowszechnienie w środowisku regionu transgranicznego – Śląska Cieszyńskiego – wyników badań naukowych oraz płynących z nich wniosków i rekomendacji, które mają istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych, transportowych, w przede wszystkim kotłowni przydomowych na Śląsku Cieszyńskim.


WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI

Problematyka zwalczania smogu jest w regionie Śląska Cieszyńskiego jednym z kluczowych wyzwań społecznych, gospodarczych, turystycznych i wizerunkowych. Tzw. róża wiatrów, która wynika z układu przestrzennego na Śląsku Cieszyńskim powoduje, że zanieczyszczenia pyłowe ze strony czeskiej i słowackiej migrują do Polski i odwrotnie (wraz ze zmianą kierunku wiatrów), dlatego w całym regionie należy położyć duży nacisk na popularyzację dorobku naukowego sprzyjającego walce ze smogiem. Dzięki promowaniu dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań we wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz pozytywnych wzorców zachowań społecznych, kierunkowanych na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój tego obszaru, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, stopniowo zmieniać się będzie podejście do tego problemu różnych grup interesariuszy po stronie polskiej, czeskiej i słowackiej, czego efektem będzie zmiana postaw i ograniczenie zanieczyszczeń.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (połączenie formy stacjonarnej i zdalnej).
Stacjonarnie w I dniu Konferencji uczestniczyć może 40 osób, w II dniu Konferencji 15 osób,
a w III dniu 13 osób.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
I i II dzień Konferencji będą transmitowane na żywo. W przypadku uczestnictwa online,
nie obowiązują limity osób.


MIEJSCE KONFERENCJI

  • Hotel Mercure w Cieszynie
    ul. Motelowa 21

OPŁATY

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Dla uczestników biorących udział w Konferencji w formie stacjonarnej organizator zapewnia catering podczas konferencji (obiad, przerwa kawowa).
Organizator nie zapewnia noclegu.

 

LINKI DO RETRANSMISJI KONFERENCJI

poniedziałek 27 września: DZIEŃ I / DAY I
wtorek 28 września: DZIEŃ II / DAY II

 

 

KONTAKT

Karolina Sygulska
ksygulska@wsb.edu.pl
tel. 32 295 93 83

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji