Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna"

Zapraszamy do udziału w 8 edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna". Konferencja odbędzie się w Brennej w dniach 10-11 czerwca 2021 r

Organizatorzy

Konferencja organizowana była przez Akademię WSB a współorganizatorami są Uniwersytet w Żylinie (Słowacja) oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie ( Czechy).
W konferencji weźmie udział ponad 100 naukowców (większość z zagranicy). Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. AWSB.

Keynote speakers

Wśród kluczowych mówców konferencji znaleźli się prof. Peter Zámborský z University of Auckland w Nowej Zelandii, prof. Joanna Paliszkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Diego Quer University of Alicante w Hiszpanii, prof. Shuichi Ishida z Tohoku University w Japonii, prof. Nikolay Megits Webster University (USA)

 

Strona www konferencji

Strona interenetowa Międzynarodowej Konferencji Naukowej New trends in the management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives

 

Konferencja finansowana jest przy współudziale Ministerstwa Nauki w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019–2022, numer projektu 018/RID/2018/19

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji