Poznaliśmy nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji

W dniu 05.06.2020 r. odbyła się siódma Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”, która ze względu na pandemię odbyła się online. Akademia WSB była organizatorem tego wydarzenia.

Konferencja po raz pierwszy odbyła się w formie zdalnej na platformie zoom. Wzięło w niej udział ponad 80 uczestników z 42 ośrodków akademickich i firm, reprezentujących w sumie 21 krajów. Spotkanie zostało podzielne na dwa etapy. W pierwszej części swoje prezentacje przedstawili: Maria Elo – wystąpienie pt. „International migration and global diasporas - diaspora economic engagement for development”; Juraj Nemec – wystąpienie pt. „Efficiency of health care procurement in Slovakia”; Juan Garcia Machado – wystąpienie pt. „Analysis of the role of  businesswoman in the tourism sector in Andalusia” oraz Günter Hofbauer – wystąpienie pt. „The digital twin and possibilities of application in industry”.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty z redaktorami czasopism indeksowanych w Web of Science i SCOPUS.  Prowadzącym był dr hab. Sebastian Kot, prof. PCz, natomiast prelegentami byli: Ilan Alon, Editor in Chief,  International Journal of Emerging Markets (Web of Science – SSCI & SCOPUS); Michaela Bednarova, Deputy Editor-in Chief, The International Journal of Digital Accounting Research (SCOPUS); Juraj Nemec, Editor in Chief, NISPACee Journal of Public Administration and Policy (Web of Science – ESCI & SCOPUS); Jindřich Špička, Editor in Chief, Central European Business Review (Web of Science - ESCI & SCOPUS); Włodzimierz Sroka, Deputy Editor in Chief, European Journal of International Management (Web of Science – SSCI  &  SCOPUS) oraz Editor in Chief, Forum Scientiae Oeconomia (SCOPUS) i Joze Zupancić, Editor-in Chief, Organizacija - Journal of Management, Information Systems and Human Resources (Web of Science  - ESCI & SCOPUS)


Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. AWSB.

W roli Keynote Speakerów wystąpili: Marina Solesvik (wystąpienie pt. „Business models in XXI century”), Ilan Alon (wystąpienie pt. „China’s globalization”) oraz Pantea Foroudi (wystąpienie pt. „LIVE OR LOVE THE TRUTH? Understand the relationships between corporate identity, corporate signature, and corporate architecture on love and willingness to purchase”).

STRONA WYDARZENIA

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji