IV Międzynarodowa Konferencja „Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa transgraniczna, regionalna i globalna”

W Cieszynie w dniach 1-2 czerwca 2017 r. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja pt. Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna. Konferencja została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Żyliński i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

Głównymi realizatorami konferencji ze strony WSB byli: prof. dr hab. Włodzimierz Sroka, dr Łukasz Wróblewski i dr Joanna Kurowska-Pysz. W konferencji uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli świata nauki z 7 krajów (połowę stanowili  naukowcy zagraniczni), reprezentujących prawie 40 uczelni.

 

Na konferencję zostało przesłanych ponad 50 artykułów, które – po pozytywnych recenzjach - zostaną opublikowane w liczących się, zarówno polskich jak i zagranicznych czasopismach naukowych (w tym indeksowanych w bazie SCOPUS). W czasie dwóch dni obrad w różnych blokach tematycznych zostało zaprezentowanych 18 referatów. Przede wszystkim jednak konferencja, grupując czołowych przedstawicieli świata nauki z regionu Europy Centralnej i Środkowej pozwoliła na wymianę poglądów i opinii w zakresie motywu przewodniego konferencji, czyli nowych trendów w zarządzaniu współczesną gospodarką, a także na nawiązywanie relacji i kontaktów naukowych pomiędzy naukowcami z różnych krajów i uczelni.

 

Polskę reprezentowały następujące uczelnie: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Częstochowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Opolska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu, Akademia Sztuki Wojennej  w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Słowację reprezentowały następujące uczelnie: Uniwersytet w Żylinie, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, Wyższa Szkoła w Dubnicy nad Wagiem.

 

Z Republiki Czeskiej przybyli przedstawiciele: Uniwersytetu Technicznego w  Ostrawie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Wydział w Karwinie, Morawskiej Wyższej Szkoły w Ołomuńcu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Prawa z Pragi, a także Uniwersytetu Mendela w Brnie.

 

Z kolei Litwę reprezentowały następujące uczelnie: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Uniwersytet w Kłajpedzie, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Akademia Morska w Kłajpedzie, Uniwersytet w Szawlach.

 

Z Węgier przybyli przedstawiciele trzech uczelni: Uniwersytetu Obuda z Budapesztu, Uniwersytetu Corvinusa z Budapesztu, oraz Uniwersytetu im. Istvana Szent z Goddollo.

 

Natomiast Ukrainę reprezentowali przedstawiciele Politechniki Lwowskiej, a Rumunię – Uniwersytetu w Galati.

Patronat nad konferencją został objęty przez takie instytucje jak: Polska Akademia Nauki – Oddział w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Dąbrowie Górniczej, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Pan Janusz Król, Burmistrz Miasta Cieszyn Pan Ryszard Macura, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, Euroregion Śląsk Cieszyński, Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej, Euroregion Beskidy, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z siedzibą w Cieszynie, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji