Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji z wizytą w Czesko-Polskiej Izbie Handlowej w Ostrawie

W dniu 31 marca br. dr Joanna Kurowska-Pysz, Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji przebywała z wizytą w Czesko-Polskiej Izbie Handlowej w Ostrawie. Podczas spotkania z Dyrektorem Izby Panią Magdaleną Holeksovą, omówiono możliwości współpracy Izby z WSB w związku z realizacją wspólnych transgranicznych projektów m.in. z programu INTERREG Central Europe, jak również szanse na współdziałanie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych w konsorcjach naukowo-przemysłowych z uczelniami wyższymi.
 

Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie objęła także patronatem konferencję naukową "Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji  – perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna", w dniach 14-15 maja 2015.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji