Listopadowe zebranie Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji poświęcone jakości kształcenia

W piątek (28 listopada) odbyło się kolejne spotkanie Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w całości poświęcone dyskusji o jakości kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Prodziekan mgr inż. Ewa Duźniak przedstawiła istotę oraz założenia Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w tym zasady ewaluacji jakości kształcenia.

Omówiono procedurę dyplomowania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także wnioski Dziekana oraz Kierownika Katedry wynikające z przeprowadzonej oceny prac dyplomowych. Dyskutowano również o sposobach dalszego doskonalenia jakości kształcenia, a przede wszystkim weryfikacji efektów kształcenia, m.in. w aspekcie z wniosków oceny prac zaliczeniowych oraz projektów. Dr Joanna Kurowska-Pysz zachęcała do zgłaszania propozycji dotyczących uzupełniania treści kształcenia w sylabusach przedmiotowych na przyszłe semestry. Omówiono także harmonogramy konsultacji i hospitacji pracowników Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz przygotowania do konferencji katedralnej w maju 2014. Kolejne zebranie zaplanowano na styczeń 2014 i będzie ono w całości bieżącej aktywności naukowej pracowników Katedry oraz działalności kół naukowych.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji