A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”

W dniach 15–16 kwietnia w Akademii WSB odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”, zorganizowana w formule online w ramach projektu „Perfect – Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB”, który jest jednym z kluczowych projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierających rozwój dorobku naukowego polskich uczonych oraz promujących polską naukę w światowym wymiarze.

Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń w obszarze szeroko pojętych innowacji i przedsiębiorczości. 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został zagadnieniom związanym m.in. z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, Big Data, robotyzacją i automatyzacją. Ponad 400 uczestników, w tym światowej sławy naukowców i przedstawicieli krajowych ośrodków akademickich, partnerów konferencji oraz przedstawicieli środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kultury i edukacji przywitała dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Kierownik Projektu, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, wspólnie z drem Marcinem Lisem, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem. 

Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili przebieg konferencji, znaleźli się:

 • prof. dr hab. Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w kadencji 2016-2020,
 • Pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • Pan Marcin Bazylak – Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza,
 • Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego,
 • dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. AMW – Dyrektor Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • dr hab. Krzysztof Zamasz – Członek Zarządu Veolia Energia Polska,
 • dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA, Przewodniczący Rady Platformy Przemysłu Przyszłości, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB,
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Członek Rady Doskonałości Naukowej oraz Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Akademii WSB,
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant -Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • prof. dr hab. Krystyna Poznańska – Kierownika Zakładu Zarządzania Innowacjami w ramach Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

W pierwszym dniu konferencji zostały zaprezentowane m.in. efekty projektu realizowanego wspólnie przez Akademię WSB i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w ramach Klubu Innowatora. Jest to platforma edukacyjna i treningowa, służąca wymianie wiedzy, doświadczenia i know-how czerpanego poprzez success stories tzw. „klubowych gości” – autorytetów w dziedzinie innowacji. Klub pozycjonowany jest jako elitarny i prestiżowy, łączący realną współpracę nauki z biznesem w zakresie pozyskiwania talentów i tworzenia na ich bazie kadr dla firm innowacyjnych. Głos w tej sprawie zabrał dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Członek Narodowej Rady Rozwoju.

Podczas konferencji została też zainaugurowana współpraca Akademii WSB z Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Aleksandra Nawrata, który również uczestniczył w obradach. Współpraca będzie obejmowała badania naukowe i prace B+R w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz rozwijanie narzędzi do przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się spotkania z key note speakerami:

 • Prof. Wojciech Czakon – z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Prof. Pinar Ozcan – z Uniwersytetu w Oksfordzie (Wielka Brytania),
 • Prof. John Antonakis – z Uniwersytetu w Lozannie (Szwajcaria),
 • Prof. Daniela Meyer – z Uniwersytetu w Johannesburgu (RPA).