Kierunek

AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY | OLKUSZ

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Działania sprzedażowe, a także efektywna komunikacja z klientami to dwa kluczowe aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji. Wymagają one fachowej i rzetelnej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy, także znajomości branży i świata biznesu oraz właściwych metod i narzędzi pracy. Praca z klientami i sprzedażą wymaga od osób zajmujących się tymi obszarami  ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności, stałego rozwoju i edukacji.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie. Słuchacze poznają metody i techniki organizowania i zarządzania sprzedażą, narzędzia kształtowania i wpływania na relację z klientem i otoczeniem. Zostaną zapoznani także z różnorodnymi technikami i sposobami postępowania z trudnym klientem. Absolwenci będą również przygotowani do profesjonalnej prezentacji produktów i usług oraz poznają współczesne kanały pozyskiwania bazy klientów, która jest podstawą w efektywnej sprzedaży.

Wykładowcy kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży są najwyższej klasy specjalistami w zakresie sprzedaży, komunikacji, motywacji, budowania marki, marketingu, e-marketingu, coachingu i mentoringu oraz merchandisingu. Wszyscy są wykładowcami wyższych uczelni, trenerami biznesu lub psychologami. Wielu z nich jest autorami książek i poradników z zakresu efektywnej sprzedaży lub autorami artykułów w prasie specjalistycznej i branżowej. Trenerzy i wykładowcy są wieloletnimi praktykami, pracowali w korporacjach na stanowiskach menedżerskich i zarządzali zespołami pracowników, zdobywając ogromne doświadczenie, którym dzisiaj dzielą się z innymi.

Studia adresowane są przede wszystkim do: specjalistów  ds. sprzedaży, pracowników działów marketingu i sprzedaży, osób zajmujących się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży, menedżerów sprzedaży, dyrektorów handlowych, opiekunów klienta, przedstawicieli handlowych, doradców handlowych, team liderów, właścicieli firm handlowych, właścicieli firm produkcyjnych, właścicieli firm usługowych.

 • Atuty

  • Partner kierunku: Pasja Grupa Dobrych Trenerów

  • Połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż.

  • Zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym.

  • Warsztat efektywnej obsługi klienta.

  • Opracowywanie strategii/celów sprzedaży.

  • Metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie.

  • Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

 • Program

  „Nowoczesne trendy w sprzedaży”

  1. Wprowadzenie do meritum Akademii Menedżera Sprzedaży. Mowa Motywacyjna Kapitana Polskiej Reprezentacji AMP Futbol, Przemysława Świercza
  2. Struktura i funkcjonowanie rynku 
   • Uwarunkowania sprzedaży
   • Analiza sytuacji ekonomicznej
   • Rozwój rynku produktów i usług
  3. Podstawy Sprzedaży 3.0
   • Analiza strategii sprzedażowych w XX i XXI wieku. 
   • Powstanie nowego podejścia do sprzedaży i promocji
   • Marketing 3.0
   • Sprzedaż 3.0
  4. Badanie potrzeb klienta
   • Dlaczego warto badać potrzeby klienta?
   • Metody badania potrzeb i oczekiwań klienta oraz jego preferencji
   • Przekładanie wyników badań na sukces biznesowy
   • Warsztaty

  „Efektywne techniki sprzedaży”
  Komunikacja w sprzedaży 

  1. Techniki sprzedaży 
   • Spójność w sprzedaży – jedność tego co mówię, myślę i robię
   • Motywy zakupowe
   • Kroki sprzedaży 7 Z
   • Kanapka cenowa – masowanie ceny
  2. Efektywna komunikacja z klientem
   • Wzmacniaczy i osłabiacze językowe
   • Transformacje językowe
   • SPIN – metody zadawania pytań w procesie sprzedaży
   • Challenger sale – sprzedaż prowokatywna, nauczanie komercyjne
   • Sprzedaż przez pytania
   • Prezentowanie produktów językiem korzyści 

  „Zarządzanie zespołem sprzedawców/handlowców”

  1. Zarządzanie zespołami handlowymi
   • Budowanie zespołu sprzedażowego
   • Rola motywacji w realizacji efektów sprzedażowych
   • Zasady podziału obowiązków i przypisanie odpowiedzialności menedżerom sprzedaży
   • Wykorzystanie zespołu sprzedażowego w sezonie oraz poza sezonem sprzedażowym
  2. Finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne
   • Metody kontroli pracy handlowców i rozliczania ich z realizacji celów sprzedażowych
   • Regulaminy pracy, zasady pracy
   • Systemy oceny pracowników
   • Nagrody i kary jako efektywne narzędzia motywacyjne
   • Warsztaty w tworzeniu regulaminu motywacyjnego dla handlowców / sprzedawców
  3. Rekrutacja pracowników jako pierwsze ogniwo w procesie sprzedażowym
   • Określenie liczebności zespołu
   • Nowoczesne wsparcie rekrutacji
   • Sposoby rekrutowania
   • Prawne formy zatrudniania handlowców / sprzedawców
   • Dostosowanie ludzi do procesu

  „Organizacja sprzedaży”

  1. Zarządzanie strategiczne sprzedażą
   • Prognoza popytu i sprzedaży – planowanie długofalowe
   • Założenia strategii sprzedaży – określenie celów sprzedażowych (krótko- i długoterminowych) firmy
   • Warsztaty – tworzenie prognoz sprzedaży na kolejny rok
  2. Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja
   • Badanie i analiza rynku
   • Przyjmowanie (warunkowanie) założeń sprzedażowych
   • Tworzenie budżetu, jego realizacja i kontrola
   • Warsztaty – przygotowanie planu budżetu na kolejny rok
  3. Tworzenie planu sprzedaży, kontrola, analiza, stymulacja wyników
   • Okresy / terminy tworzenia planów sprzedażowych i ich weryfikacja
   • Proces kontroli realizacji planów
   • Narzędzia wykorzystywane w nadzorowaniu procesu sprzedażowego – CRM i inne platformy do zarządzania sprzedażą.

  „Stymulacja sprzedaży na niestabilnym rynku”

  1. Efektywne zarządzanie wieloma kanałami dystrybucji
   • Analiza i badanie efektywności dostępnych kanałów dystrybucji
   • Zarządzanie kanałami dystrybucji – kontrola opłacalności sprzedaży
   • Wspieranie zewnętrznych kanałów dystrybucji – budowanie sieci dystrybucji
  2. Praktyczne metody reaktywacji sprzedaży
   • Promocje sezonowe i pozasezonowe
   • Sprzedaż wiązana lub kaskadowa – cross selling, up-selling, front-end, back-end
   • Systemy lojalnościowe, karty stałego klienta
   • Warsztaty – aktywizacja sprzedaży przez zwiększanie wartości zakupowej klienta
  3. Nowoczesne kanały dotarcia do klienta – Dystrybucja informacji o produkcie w Internecie
   • Komunikacja internetowa
   • Promocja produktów w Internecie
   • Sprzedaż internetowa
   • Sprzedaż telefoniczna
   • Kontakty powitalne
   • Telefony okazjonalne

  „Rola neuronauki w procesie sprzedażowym”

  • Co to jest neuronauka i jej rola w sprzedaży i zarządzaniu – wprowadzenie;
  • Zarządzanie emocjami z poziomu naszego mózgu – jak działać racjonalnie i czy zawsze warto;
  • Jak zbudować efektywny zespół w oparciu o neuronaukę;
  • Motywacja i kreatywność z poziomu mózgu, a efektywność handlowca;
  • Szablony myślowe i zalety ich tworzenia dla efektywnego działania;
  • Wielozadaniowość – mit czy hit?   
  • Mataprogramy – klucz do decyzyjności klientów
  • Od problemu / do celu
  • Podobieństwa / różnice
  • Ogół / szczegół 

  „Efektywne zarządzanie klientami oraz zarządzanie coachingowe zespołem”

  1. Zarządzanie sprzedażą przez osobowość klientów
   • Typy osobowości handlowców i strategie ich sprzedaży
   • Typy osobowości klientów i strategie kupowania
   • Discovery Insights lub Facet 5 – testy osobowości zawodowej pracowników i dostosowanie się do osobowości klienta w procesie sprzedaży
  2. Teoria i praktyka coachingu
   • Definiowanie coachingu
   • Rodzaje coachingu
   • Cel procesu coachingowego
   • Struktura procesu coachingowego
   • Struktura sesji coachingowej
  3. Menedżer jako Coach – osobowość i trening
   • Świadomość coacha w relacji
   • Kształtowanie coachingu w zależności od osoby coachowanej
   • Umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych podstaw reakcji, zachowań i stylu działania podwładnych
   • Towarzyszenie pracownikowi podczas rzeczywistych sytuacji zawodowych, poznawanie jego sposobów działania i radzenia sobie z problemami
   • Obserwacja pracownika w relacjach ze współpracownikami i zespołem
   • Udzielanie informacji zwrotnych, pomoc w uświadomieniu pracownikowi wpływu, jaki wywiera na otoczenie
  4. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej
   • Wdrażanie coachingu w organizacjach
   • Coaching wewnętrzny jako narzędzie zarządzania
   • Coaching zespołu
  5. Warsztat coachingowy

  „Prezentowanie oferty handlowej – wystąpienia publiczne”

  1. „Przygotowanie materiałów prezentacyjnych i prezentacji produktu
   • Przygotowania wizyty handlowej – cel wizyty i materiały,
   • Struktura materiałów (właściwych i uzupełniających)
   • Materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas szkolenia)
  2. Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie procesu sprzedaży
   • Wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność prezentacji
   • Struktura prezentacji
   • Zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji
  3. Wykorzystanie środków wspomagających prezentowanie oferty
   • 8 zasad efektywnej prezentacji
   • Inspirowanie zamiast prezentowania
   • Praca z obrazami
   • Praca na emocjach klienta
  4. Warsztaty prezentacyjne – analiza materiału video
   • Wystąpienia przed kamerą
   • Feed back
   • Analiza wystąpienia
   • Poprawa prezentacji i ponowne wystąpienie

  „Negocjacje podnoszące efektywność sprzedaży”

  1. Zachowanie podczas negocjacji
   • Argumentacja czy negocjacja?
   • Dostosowanie się do klienta
   • Przejmowanie prowadzenia w negocjacjach
  2. Lingwistyka perswazyjna
   • Słowa klucze
   • Dostosowanie do klienta
   • Asertywność w komunikacji
  3. Negocjacje/Manipulacje
   • Techniki negocjacyjne
   • Przygotowanie do negocjacji
   • BATNA
  4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
   • Techniki utylizacji obiekcji klienta
   • Rozmowy z trudnymi klientami

  Liczba godzin: 162

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać wykształcenie wyższe
  • Czas trwania: 2 semestry 
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem zaliczającym studia
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • kadra akademia menedzera

  Jakub Lewandowski

  Wykładowca Akademii WSB. Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów, coach ICC, trener. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak IBM, Dr Oetker, Sara Lee, Walther Meble, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Ma talent do prowokatywnego inspirowania ludzi do tego, aby chciało im się chcieć, a także przekazywania wiedzy i swojego doświadczenia innym, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu zarządzania coachingowego, zarządzania zespołami sprzedażowymi, psychologii sprzedaży, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym.

  Więcej

  Agnieszka Łudczak

  Dyrektor ds. handlu i marketingu w firmie produkcyjno – handlowej. Zarządza sprzedażą w kanale detalicznym, hurtowym i sieciowym. Ukończyła studia trenerskie na kierunku: Akademia Trenera Biznesu i studia podyplomowe na kierunku Akademii Profesjonalnego Coacha. 

  Od kilku lat jej droga zawodowa stopniowo zmienia kierunek. Z biznesu i zarządzania coraz więcej uwagi i czasu poświęca na bycie trenerem i coachem. Rozwijanie ludzi daje jej wielką satysfakcję a wiedza praktyczna sprawia, że łatwiej i zrozumieć z czym mierzą się handlowcy czy managerowie. 

  Od dwóch lat współpracuje z Izbą Coachingu w Łodzi organizując spotkania i warsztaty. Pełni tam funkcję zastępcy dyrektora oddziału. 

  Połączenie biznesu z aktywnym rozwojem siebie i pracowników owocuje dobrymi wynikami w zakresie sprzedaży i przede wszystkim odpowiednim wynikiem finansowym. 

  Jej hobby to hipnoza. W ubiegłym roku zdobyła dyplom hipnoterapeuty i zamierza rozwijać się również w tym kierunku. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Naszą pasją jest realizacja celów, które stoją przed Państwa zespołem, firmą lub organizacją. Zapraszam do skorzystania z oferty edukacyjnej Akademii WSB na kierunku studiów podyplomowych Akademia Menedżera Sprzedaży, którego program kształcenia został przygotowany z ekspertami na co dzień zajmującymi się obsługą przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnego marketingu, innowacyjnych strategii biznesowych i komunikacji z rynkiem opartej na nowych technologiach.

  Jakub Lewandowski
  Wykładowca Akademii WSB
  Pasja Grupa Dobrych Trenerów

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2022
  II 800 zł do 5 kwietrnia 2022
  III 800 zł do 5 maja 2022
  IV 800 zł do 5 października 2022
  V 800 zł do 5 listropada 2022
  VI 700 zł do 5 grudnia 2022
  Ogółem 5000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Sebastian Korzeniowski
  Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu
  tel. 887-755-200;
  e-mail: skorzeniowski@wsb.edu.pl

  Ewa Łuczak
  Koordynator Punktu Rekrutacyjnego w Olkuszu
  tel. 725 777 999
  e-mail: olkusz@wsb.edu.pl

  Adres:

  Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  Akademia WSB
  ul. Polna 8
  32-300 Olkusz
  (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu)

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji