A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

DATA SCIENTIST - BIG DATA I SYSTEMY ZAAWANSOWANEJ ANALIZY DANYCH - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 30 czerwca 2024 r. bonifikata 1000 zł

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

* Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony.

Dzięki dużym zbiorom danych (Big Data) tworzymy unikatowe produkty, usługi i rozwiązania wykorzystujące narzędzia zaawansowanej analizy takie jak Uczenie Maszynowe (Machine Learning) czy też algorytmy Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence). W przedsiębiorstwach coraz większą rolę w budowie innowacyjnych produktów biznesowych odgrywają zespoły specjalistów - Data Scientist, posiadających wiedzę i umiejętności dogłębnej analizy danych oraz wykorzystanie ich w kreowaniu nowych modeli biznesowych. Upowszechnienie usług chmurowych i narzędzi analitycznych wykorzystujących Wolne Oprogramowanie (OpenSource) umożliwiło małym, prężnym firmom tj.  Startupy konkurowanie z największymi organizacjami w obszarze budowy nowoczesnych, inteligentnych produktów oraz rozwiązań dla klientów końcowych. Studia skierowane są do osób, pragnących rozwijać swoją karierę zawodową, systemy biznesowe lub prowadzić badania naukowe w obszarze: 

 • technik i technologii przetwarzania danych,
 • metod eksploracji danych,
 • nowoczesnych algorytmów uczenia maszynowego, w tym opartych na głębokim uczeniu,
 • systemów wspomagania decyzji,
 • zastosowań technologii Big Data w biznesie,
 • architektury Big Data,
 • zastosowania usług poznawczych (Cognitive Services) w zaawansowanej analizie tekstu, obrazu i dźwięku,
 • budowy platformy zaawansowanej analizy danych w środowiskach chmurowych i hybrydowych.

Tematyka studiów powinna być również atrakcyjna w szczególności dla pracowników firm mających w planach znajdowanie przewagi konkurencyjnej poprzez analizę dużych zbiorów danych.

 • Atuty

  • Nowoczesna dziedzina wiedzy, bardzo atrakcyjna na rynku pracy,

  • Zajęcia w wirtualnych laboratoriach, praca w oparciu o najnowsze oprogramowanie-SQL Server,

  • Wykorzystanie najnowszych narzędzi Data Science,

  • Nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wielu narzędzi,

  • Kadra z doświadczeniem praktycznym,

  • Nowoczesne techniki informatyczne, przydatne w każdej dziedzinie,

  • Ogromny potencjał warsztatu przetwarzania i wizualizacji danych.

 • Program

  1. Wprowadzenie do języka Python
  2. Język Phyton w zastosowaniach Data Scientist
  3. Wprowadzenie do języka R
  4. Wprowadzenie do Data Scientist
  5. Uczenie maszynowe i inżynieria danych
  6. Zaawansowane narzędzia analizy danych w projektach Data Scientist
  7. Relacyjne i nierelacyjne źródła danych
  8. Systemy i algorytmy sztucznej inteligencji
  9. Praktyczne wykorzystanie algorytmów kognitywnych
  10. Gromadzenie i przetwarzanie danych strumieniowych
  11. Analiza i modelowanie danych biznesowych
  12. Wizualizacja danych

  Liczba godzin - 188 godzin.

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr inż. Marek Pyka

  Microsoft Cloud Solutions Architect Advanced Analytics and Artificial Intelligence. Pracę doktorską realizował i przeprowadził na Politechnice Śląskiej w obszarze zastosowania przemysłowego algorytmów sztucznej inteligencji. Zanim dołączył do firmy Microsoft przebył długą drogę od administratora i architekta bezpieczeństwa systemów IT w środowiskach chmurowych, wykładowcę akademickiego i trenera technologii IT. Pasjonat technologii chmurowych, zagadnień sztucznej inteligencji i obszarów bezpieczeństwa systemów przetwarzania danych w chmurze. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie nagrodzony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii Cloud and Datacenter Management. Posiadacz licznych certyfikatów technologicznych i biznesowych. Współpracując z międzynarodowymi zespołami Microsoft, wspiera największe polskie i zagraniczne organizacje w  zakresie cyfrowej transformacji środowisk IT oraz realizacji projektów data science  w procesach biznesowych.

  Więcej

  dr inż. Paweł Świtała

  Adiunkt i Dyrektor Działu IT Akademii WSB, Akredytowany Instruktor Amazon Academy, certyfikowany specjalista technologii Microsoft MCP, MCTS, MCSA, MCITP, naukowo zainteresowany sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Posiada 20 letnie doświadczenie w administracji systemami informatycznymi i budowie sieci komputerowych, od 2010 roku fan rozwiązań Cloud Computing na platformach Amazon Web Services i Microsoft Azure. W 2021 roku uzyskał certyfikat AWS DevOps Pro Engineer, potwierdzający najwyższe kwalifikacji w zakresie wdrażania, automatyzacji i projektowania wysokodostępnych, skalowanych i bezpiecznych środowisk w oparciu o technologie chmurowe Ammazon Web Services.

  Więcej

  dr inż. Wojciech Muras (net-o-logy)

  Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz studiów doktoranckich kierunku Telekomunikacja. W branży IT od 14 lat. Związany ze spółką net-o-logy od 2003 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju. Od 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W styczniu 2013 roku powołany przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu. Jest wykładowcą w Akademii WSB oraz członkiem Rady Programowej kierunku Informatyka. Specjalizuje się w procesach zarządzania usługami IT, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz aplikacjach wspierających procesy biznesowe. Rzeczoznawca IR Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Więcej

  Dawid Jurczyński

  Praktyk, od wielu lat zawodowo realizujący się jako Software Developer w międzynarodowych projektach. Związany z wieloma ośrodkami akademickimi. Zafascynowany możliwościami wykorzystania danych satelitarnych.

  Więcej

  mgr inż. Kamil Grzebień

  Absolwent Fizyki Technicznej na AGH w Krakowie oraz Informatyki ze specjalizacją Data Science na AWSB w Dąbrowie Górniczej. W czasie studiów inżynierskich związany z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

  Na co dzień pracujący komercyjnie na stanowisku Senior Data Scientist. Współpracujący z przedsiębiorstwami handlowo-produkcyjnymi, software house oraz audyt-owymi. Dydaktycznie związany z AWSB w Dąbrowie Górniczej z zakresu specjalizacji Data Science i pokrewnych. Naukowo zajmujący się zagadnieniami opartymi o dane satelitarne, środowisko naturalne oraz uczenie maszynowe.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Coraz więcej organizacji na całym świecie opiera swoje kluczowe procesy biznesowe na analityce danych. Informacje stanowią źródło przewagi konkurencyjnej firmy pod warunkiem, że organizacja potrafi je sprawnie pozyskać, zanalizować i wyciągnąć z nich wartościową wiedzę biznesową. I do tego właśnie potrzebuje specjalistów Data Scientist, których wciąż brakuje na rynku pracy. Dlatego serdecznie zapraszam na studia podyplomowe w Akademii WSB. Program studiów odpowiada na zapotrzebowania pracodawców zawierając m.in. moduły zarządzania bazami danych, systemy sztucznej inteligencji, wizualizację danych.

  Wojciech Muras
  Prezes Zarządu Net-o-logy

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 2100 zł do 5 października 2024
  II 2100 zł do 5 listopada 2024
  III 2100 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1900 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 8 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.*


  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  1. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  2. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  3. ACCA po polsku - 1 000 zł - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  4. ACCA Strategic professional - 2 400 zł - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.
  5. Executive MBA - 5 500 zł - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

  *Powyżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  * Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony każdego z kierunków.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Monika Bęben
  e-mail: mbeben@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88