Kierunek

TERAPIA RĘKI - KURS NADAJĄCY UPRAWNIENIA CERTYFIKOWANEGO TERAPEUTY RĘKI | CIESZYN

Tryb: Stacjonarne

450 zł

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Terapia ręki - kurs nadający uprawnienia certyfikowanego terapeuty ręki" prowadzone w trybie stacjonarnym. 

Termin szkolenia: 3 i 5 lipca 2022  (dwa dni szkoleniowe) 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, sala 105

Uczestnicy: szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki lub fizjoterapii

Zapisy do: 29 czerwca 2022
Po upływie tego terminu zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.

Godziny zajęć: 10.00-15.30 

Koszt szkolenia: 450 zł 

 • Cele kursu:

  Zaznajomienie uczestników z szeroko pojętym tematem terapii ręki oraz z czynnikami zaburzającymi sprawność ręki. Przekazanie wiedzy w zakresie oceny zdolności ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu. Nauka praktycznego  zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki, a także kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie technik oraz metodyki w terapii ręki.

 • Efekty kształcenia:

  Uczestnik:

  • posiada wiedzę teoretyczną w zakresie terapii ręki
  • definiuje pojęcia w zakresie terapii ręki
  • zna testy diagnostyczne stosowane w terapii ręki
  • umie przeprowadzić testy funkcjonalne;
  • zna różne rodzaje metod, technik w terapii ręki
  • dobiera właściwe techniki i metody terapii ręki
  • zna schemat zajęć
  • potrafi rozpoznać reakcje fizjologiczne organizmu w trakcie stosowania technik terapii ręki
  • wykonuje samodzielnie wybrane zabiegi terapii manualnej
  • potrafi współpracować, komunikować się z podopiecznymi jego rodziną
 • Terapia ręki to przede wszystkim:

  • usprawnianie małej motoryki
  • wspomaganie precyzji ruchów rąk
  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi 
  • wzmacnianie koncentracji uwagi
  • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • poprawa umiejętności chwytu
  • przekroczenie linii środkowej ciała
  • osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia:  450 zł

   

  Dane do płatności:

  Akademia WSB
  Ul. Cieplaka 1c
  41-300 Dąbrowa Górnicza
  ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza
  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

  w tytule: Terapia ręki + nazwisko i imię uczestnika szkolenia.

 • Program kursu:

  Treści merytoryczne:

  1. Anatomia prawidłowa funkcjonalna kończyny górnej
  2. Diagnostyka. Zakresy ruchu, siła mięśniowa - aspekt fizjoterapeutyczny
  3. Dysfunkcje i nieprawidłowości w obrębie kończyny górnej (motoryka duża i mała) - aspekt fizjoterapeutyczny
  4. Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej - aspekt pedagogiczny
  5. Dysfunkcje i nieprawidłowości w obrębie kończyny górnej (motoryka duża i mała) - aspekt pedagogiczny
  6. Diagnostyka. Zakresy ruchu, siła mięśniowa - aspekt pedagogiczny
  7. Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej - aspekt fizjoterapeutyczny
  8. Grafomotoryka
   Warsztaty terapeutyczne - aspekt fizjoterapeutyczny
  9. Elementy metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii ręki: NDT-Bobath, PNF, Kinesiotaping, zaopatrzenie ortopedyczne, terapia SI, medycyna fizykalna
   Warsztaty terapeutyczne - aspekt pedagogiczny
  10. Opracowanie programu terapeutycznego
   Schemat zajęć: przykłady zabaw, ćwiczeń, technik wykorzytywanych w terapii ręki

mgr Marta Ir

Wykładowca Akademii WSB. Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczeń Świata.

Więcej

dr n. med. Paulina Głowacka

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB. Fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji  kardiologicznej i ortopedycznej, terapeuta manualny, szkoleniowiec metody Kinesiotaping i kursów specjalistycznych dla fizjoterapeutów.  Popularyzatorka nauki od 2014 roku prowadząca liczne wykłady i laboratoria z zakresu medycyny oraz fizjoterapii (m.in. Festiwal Nauki, Uniwersytet  Dziecięcy, Letnia Akademia Seniora). Koordynatorka projektów dla dzieci m.in. w zakresie profilaktyki wad postawy oraz chorób cywilizacyjnych.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji