Kierunek

ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE FORMY KOMUNIKACJI AAC - WEBINARIUM

Tryb: Online

300

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie doskonalące "Alternatywne i wspomagające formy komunikacji AAC" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo) poprzez platformę ClickMeeting. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań  poprzez chatbox.

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin  do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Miejsce szkolenia: webinarium (szkolenie online)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, które w znacznym stopniu poprawią jakość pracy z dziećmi i młodzieżą niemówiącą lub której poziom mowy uniemożliwia skuteczną komunikację. Szkolenie ma charakter doskonalący.

 • Cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, które w znacznym stopniu poprawią jakość pracy z dziećmi i młodzieżą niemówiącą lub której poziom mowy uniemożliwia skuteczną komunikację. Szkolenie ma charakter doskonalący.

 • Uczestnicy szkolenia:

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, logopedów, neurologopedów, pracowników placówek oświatowych, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz zainteresowanych tą tematyką.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • posiada podstawową wiedzą dotyczącą ACC
  • wie na czym polega komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • zna poziomy rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka
  • zna sposoby porozumiewania się dziecka oraz ich rolę w jego życiu
  • potrafi dokonać diagnozy możliwości komunikacji dziecka
  • zna i stosuje podstawowe pomoce ułatwiające porozumiewanie się
  • zna i stosuje wybrane techniki nauki używania znaków i symboli
  • zna i stosuje Metodę Ułatwionej Komunikacji
  • potrafi dobrać właściwą metodę komunikacji do poziomu możliwości komunikacyjnych dziecka
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 300 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  Zakres tematyczny (8h dydaktycznych):

  1. Komunikacja wspomagająca:
   • wprowadzenie i terminologia
   • wybrane systemy komunikacji wspomagającej
  2. Rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka
  3. Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka
  4. Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  5. Proste pomoce ułatwiające porozumiewanie się
  6. Wybrane techniki nauki używania znaków i symboli
  7. Metoda Ułatwionej Komunikacji - praktyczne wskazówki do komunikowania się z dzieckiem i osobą niemówiącą z wykorzystaniem pisma

Magdalena Bielenin

Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąc funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji