Kierunek

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - WEBINARIUM

Tryb: Online

200

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Awans zawodowy nauczyciela" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo) poprzez platformę ClickMeeting. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań  poprzez chatbox.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin  do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, którzy właśnie rozpoczęli lub w niedalekiej przyszłości rozpoczną procedurę awansu zawodowego oraz osób, które planują podjąć pracę w szkolnictwie. Uczestnicy zapoznani zostaną  z informacjami, które pozwolą im rozpocząć i przejść przez procedurę zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego w oparciu o nowe rozporządzenie.

 • Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i prywatnych wszystkich etapów edukacyjnych oraz osób, które planują podjąć pracę na stanowisku nauczyciela.

 • Cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do rozpoczęcia i prawidłowego przejścia przez procedurę zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z podstawowymi przepisami prawa oświatowego oraz zasadami procedury awansu zgodnie z nowym rozporządzeniem o awansie zawodowym i o cenie pracy nauczyciela. Poznają wymagania, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego. Nabędą umiejętność sporządzania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji, a także dokumentowania własnego awansu oraz prezentacji swojego dorobku zawodowego. Dowiedzą się jakie są zadania dyrektora szkoły, a jakie opiekuna stażu podczas procesu awansu nauczyciela oraz poznają zasady oceny pracy nauczyciela.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • zna podstawowe przepisy prawa oświatowego
  • zna procedurę awansu zawodowego zgodną z nowym rozporządzeniem o awansie zawodowym i o ocenie pracy nauczyciela
  • zna wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego
  • potrafi opracować plan własnego rozwoju zawodowego
  • potrafi sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • zna zadania dyrektora i opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego
  • potrafi prowadzić dokumentację awansu
  • potrafi dokonać prezentacji własnego dorobku zawodowego
  • zna kryteria i procedurę ustalania oceny pracy nauczyciela oraz terminy z tym związane
  • zna zasady odwoływania się od ustalonej oceny pracy nauczyciela
  • dostrzega potrzebę ciągłego samodoskonalenia
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 200 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  1. Podstawowe przepisy prawa oświatowego.
  2. Nowe rozporządzenia o awansie zawodowym i o ocenie pracy nauczyciela – procedura awansu.
  3. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
  4. Co powinien zawierać i jak przygotować plan rozwoju zawodowego?
  5. Co powinno zawierać i jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?
  6. Zadania dyrektora w czasie procesu awansu zawodowego nauczyciela.
  7. Zadania opiekuna stażu w czasie procesu awansu zawodowego nauczyciela.
  8. Ważne terminy związane  z awansem zawodowym. 
  9. Dokumentacja awansu zawodowego. 
  10. Jak dokonać prezentacji własnego dorobku zawodowego?
  11. Kryteria oceny pracy nauczyciela.
  12. Procedura ustalania oceny pracy, terminy.
  13. Tryb odwoławczy od oceny.
  14. Panel dyskusyjny.

dr n. zdr. Tomasz Grad

wykładowca akademicki, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menadżer Sportu, kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Metodyk i ekspert prawa oświatowego. Specjalista z zakresu skutecznej negocjacji, członek Polskiej Korporacji Menadżerów, wieloletni członek wojewódzkich i ministerialnych komisji dyscyplinarnych. Autor ponad 30 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Koordynator i kierownik kilku projektów unijnych.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji