Kierunek

NADZÓR PEDAGOGICZNY - WEBINARIUM

Tryb: Online

300

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Nadzór pedagogiczny" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo) poprzez platformę ClickMeeting. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań  poprzez chatbox.

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Miejsce szkolenia: webinarium (szkolenie online)

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę niezbędną do planowania nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych oraz świadomego i prawidłowego przeprowadzania kontroli poszczególnych obszarów działalności szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

 • Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów i wicedyrektorów szkół publicznych i prywatnych, a także do liderów zespołów przedmiotowych i zadaniowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką nadzoru pedagogicznego.

 • Cele szkolenia:

  Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego zgodnie z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu wymagań wobec szkół i placówek oraz odpowiedzialności dyrektora za organizację i funkcjonowanie szkoły. Poznają cele i formy nadzoru pedagogicznego, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Zdobędą umiejętność planowania i przeprowadzania kontroli oraz podejmowania doraźnych działań. Będą potrafili sporządzić plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz poznają zakres kontroli prowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego o charakterze zewnętrznym.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnicy

  • znają wymagają wobec szkół i placówek w zakresie nadzoru pedagogicznego
  • zna warunki i tryb sprawowania wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego
  • zna cele i formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły
  • zna zakres kontroli prowadzonych przez dyrektora szkoły
  • potrafi zaplanować i przeprowadzić kontrole oraz podejmować działania doraźne
  • potrafi opracować plan nadzoru pedagogicznego
  • zna zakres zewnętrznego nadzoru pedagogicznego
  • zna aktualne przepisy prawa odnoszące się do odpowiedzialności dyrektora szkoły za organizację i funkcjonowanie szkoły
    
 • Opłaty:

  Regularny koszt szkolenia: 300 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 • Program szkolenia:

  1. Zmiany w nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego.
  2. Wymagania wobec szkół i placówek.
  3. Warunki i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego wewnętrznego i zewnętrznego.
  4. Cele i formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły – kontrole planowe i działania doraźne.
  5. Cele i formy zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
  6. Zakres kontroli prowadzonych przez dyrektora szkoły.
  7. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
  8. Przykłady planowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
  9. Zakres kontroli prowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego o charakterze zewnętrznym.
  10. Odpowiedzialność dyrektora szkoły za organizację i funkcjonowanie szkoły w oparciu o aktualne przepisy prawa.

dr n. zdr. Tomasz Grad

wykładowca akademicki, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menadżer Sportu, kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Metodyk i ekspert prawa oświatowego. Specjalista z zakresu skutecznej negocjacji, członek Polskiej Korporacji Menadżerów, wieloletni członek wojewódzkich i ministerialnych komisji dyscyplinarnych. Autor ponad 30 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Koordynator i kierownik kilku projektów unijnych.

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji