Kierunek

TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH DZIECKA - WEBINARIUM

Tryb: Online

300

Zapisz się

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych dziecka" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo) poprzez platformę ClickMeeting. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań  poprzez chatbox.

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia zostaną wysłane pocztą. 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Miejsce szkolenia: webinarium (szkolenie online)

Praca z dzieckiem mającym problemy w zakresie komunikacji, w tym dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, wymaga od pedagogów znajomości specyfiki funkcjonowania takich dzieci oraz posiadania dodatkowych umiejętności komunikacyjnych i terapeutycznych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają strategie i ćwiczenia oraz nabędą podstawowe umiejętności pozwalające komunikować się i prowadzić terapię dzieci "trudnych".

 • Uczestnicy szkolenia:

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, logopedów, neurologopedów,  pracowników placówek oświatowych, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi oraz zainteresowanych tą tematyką.

 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • posiada podstawową wiedzą dotyczącą rozwoju umiejętności poznawczych dziecka w okresie niemowlęcym oraz rozumie jego wpływ na pracę ze starszym dzieckiem niemówiącym
  • zna specyfikę i zasady prowadzenia terapii dziecka z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych
  • zna rolę czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy
  • potrafi prowadzić terapię dziecka z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych
  • potrafi wykorzystywać i konstruować autorskie narzędzia diagnozy możliwości komunikacji dziecka
  • dobiera narzędzia diagnozy z uwzględnieniem specyfiki dziecka
  • zna zasady i potrafi budować kontakt wzorkowy z podopiecznym
  • zna zasady oraz potrafi przeprowadzić bazowy trening słuchu
  • potrafi budować wspólne pole uwagi
  • zna i potrafi wykorzystać związek między mową a koordynacją wzrokowo-ruchową 
  • zna i wykorzystuje związek między gestem wskazywania palcem a budowaniem rozumienia
  • zna rodzaje pamięci (wzrokowa, słuchowa, ruchowa)
  • wykorzystuje w terapii strategię imitacji ruchów
 • Opłaty:

  Regularny koszt szkolenia: 300 zł
  Koszt szkolenia z bonifikatą:  250 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

   

 • Program szkolenia:

  1. Rozwój umiejętności poznawczych w okresie niemowlęcym (do 12 miesiąca życia) a praca ze starszym    dzieckiem niemówiącym.
  2. Terapia dziecka z deficytami w zakresie bazowych umiejętności komunikacyjnych.
  3. Rola czynności prymarnych i bazowych umiejętności poznawczych w rozwoju mowy.
  4. Narzędzia diagnozy bazowych umiejętności komunikacyjnych.
  5. Budowanie kontaktu wzrokowego.
  6. Bazowy trening słuchowy.
  7. Budowanie wspólnego pola uwagi.
  8. Koordynacja oko-ręka a mowa.
  9. Gest wskazywania palcem a budowanie rozumienia.
  10. Pamięć słuchowa, pamięć ruchowa, pamięć wzrokowa.
  11. Nauka imitacji (od ruchu ręki do ruchu języka).
 • Opłaty:

  Regularny koszt szkolenia: 300 zł
  Koszt szkolenia z bonifikatą: 250 zł

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Magdalena Bielenin

Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąc funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji